De economie is crescendo gegaan in 2015 en zal dat ook naar verwachting dit jaar blijven doen. Dat is onder andere terug te zien in de schaarste in de IT-arbeidsmarkt die zich op dit moment weer volop voordoet. In de flexibele schil heeft de toegenomen vraag naar IT-kennis ook zijn gevolgen gehad voor de inhuurtarieven. In dit positieve economische klimaat zijn de gemiddelde inhuurtarieven van tijdelijk IT-personeel over de gehele linie gestegen. De inhuurtarieven voor zelfstandigen en gedetacheerden zijn omhoog gegaan met ruim 4,5 procent ten opzichte van 2014.

De tarieven voor flexibele inhuur vanuit mantelcontracten zijn een uitzondering op dit positieve beeld. Bij de inhuur vanuit mantelcontracten is er sprake van een anticyclische beweging. In dit segment zijn de tarieven juist met 2,5 procent gedaald over alle expertises gemeten. Vorig jaar maakten die tarieven in beheercontracten een behoorlijke spurt omhoog. De lichte daling is een correctie op deze groeispurt. Het laat zien dat de verschillende leveranciers onderling de concurrentie aangaan en daarbij bereid zijn om werknemers tegen gunstige tarieven in de markt te zetten.

Er zijn uitzonderingen op het overkoepelende beeld van gedaalde tarieven binnen beheercontracten. Organisaties gaven aan meer moeite te hebben om specifieke rollen en functies opgevuld te krijgen. De pijn concentreert zich op hele specifieke expertisegebieden. Binnen mantelovereenkomsten was er meer vraag naar hogere functies als IT-architecten,service delivery managers, projectleiders en database beheerders met bijkomende gevolgen voor de tarieven. Op andere punten was juist sprake van een daling bij de inhuurtarieven.

[signinlocker id=”13251″][/signinlocker]

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag