De dynamiek van inhuurtarieven in mantelcontracten

4 februari 2016

Auteur(s): Sytse van der Schaaf

De economie is crescendo gegaan in 2015 en zal dat ook naar verwachting dit jaar blijven doen. Dat is onder andere terug te zien in de schaarste in de IT-arbeidsmarkt die zich op dit moment weer volop voordoet. In de flexibele schil heeft de toegenomen vraag naar IT-kennis ook zijn gevolgen gehad voor de inhuurtarieven. In dit positieve economische klimaat zijn de gemiddelde inhuurtarieven van tijdelijk IT-personeel over de gehele linie gestegen. De inhuurtarieven voor zelfstandigen en gedetacheerden zijn omhoog gegaan met ruim 4,5 procent ten opzichte van 2014.

De tarieven voor flexibele inhuur vanuit mantelcontracten zijn een uitzondering op dit positieve beeld. Bij de inhuur vanuit mantelcontracten is er sprake van een anticyclische beweging. In dit segment zijn de tarieven juist met 2,5 procent gedaald over alle expertises gemeten. Vorig jaar maakten die tarieven in beheercontracten een behoorlijke spurt omhoog. De lichte daling is een correctie op deze groeispurt. Het laat zien dat de verschillende leveranciers onderling de concurrentie aangaan en daarbij bereid zijn om werknemers tegen gunstige tarieven in de markt te zetten.

Er zijn uitzonderingen op het overkoepelende beeld van gedaalde tarieven binnen beheercontracten. Organisaties gaven aan meer moeite te hebben om specifieke rollen en functies opgevuld te krijgen. De pijn concentreert zich op hele specifieke expertisegebieden. Binnen mantelovereenkomsten was er meer vraag naar hogere functies als IT-architecten,service delivery managers, projectleiders en database beheerders met bijkomende gevolgen voor de tarieven. Op andere punten was juist sprake van een daling bij de inhuurtarieven.

Inhoudsopgave

Trends in inhuur

Het merk van de sourcingleverancier is minder zwaar gaan wegen. De juiste kennis uit de markt wordt ingezet om scherper in te huren vanuit mantelcontracten. Daardoor zijn de tarieven voor inhuur vanuit beheercontracten meer naar die voor zelfstandigen en gedetacheerden toegegroeid.

Specialisme loont

In de bloeiende economie hebben organisaties meer moeite om specifieke rollen en functies opgevuld te krijgen. Een algeheel tekort aan IT-arbeidskrachten is omgeslagen in pijn die zich concentreert op hele specifieke expertisegebieden.

Conclusie en aanbevelingen

De tarieven voor flexibele inhuur vanuit mantelcontracten zijn een uitzondering op de stijgende inhuurtarieven voor externen. Vanuit de beheercontracten zijn de tarieven juist gedaald nadat zij vorig jaar een spurt omhoog hadden genomen. Sommige functies en rollen die in trek zijn in de markt zijn een uitzondering op dit beeld.

Website by Webroots