Factual Reality.
Turning Facts into value.

Betaal je te veel?

Metri volgt al jaren de tarieven van veel voorkomende IT-rollen op de voet. Organisaties, die met een flexibele schil werken, hebben er belang bij om de inhuurtarieven transparant te maken. Betaal ik te veel of juist te weinig voor de verschillende IT-rollen is een kardinale vraag in een effectieve wervingstrategie. Met de tool ITFlexrate, gebaseerd op de uurtarieven database van Metri, krijg je inzicht.

Doe de Quickscan

64

% van de enterprises wil kosten besparen op cloud->

7

% van de projecten boven de € 10 miljoen is succesvol->

75

% van bestaande contracten wordt niet verlengd ->

95

% meet agile teams niet op een gestandaardiseerde manier ->

Er is maar één manier om erachter te komen of wij als dienstverlener ons werk goed doen en dat is de klant naar zijn mening vragen.

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777