Skip to content

Vliegtuigpassagier aan de stuurknuppel?

Auteur(s): Andre Nadorp

Is dat niet net zoiets als de business verantwoordelijk maken voor IT? Eerst naar de cockpit. Vliegen wordt steeds beter ondersteund door zogenaamde avionica: elektrische systemen aan boord, navigatietoepassingen en vluchtgeleiding. Betekent dit dan ook dat eenieder veilig van A naar B kan vliegen? Natuurlijk niet. Maar ik denk dat je met enige basiskennis en de huidige stand van de techniek een heel eind komt, als de omstandigheden meewerken tenminste.

De uitdaging start als het systeem niet meer aan de verwachtingen voldoet of de omstandigheden onvoorspelbaar worden. Om met het laatste te beginnen: een ervaren piloot heeft een grotere kans een toestel veilig rond een onweersgebied te navigeren. Maar ook bij systeemfalen kan een piloot nog veilig handelen, terwijl een leek waarschijnlijk de verkeerde beslissingen neemt.
Bij de inzet van IT lijkt een dergelijke vergelijking niet onrealistisch. Laten we nog even in hogere sferen blijven: als passagier zou ik graag bepalen waar en wanneer en volgens welke route ik van A naar B vlieg. Van alle gemakken voorzien, binnen mijn doelstelling, snel, maar natuurlijk ook veilig. Maar we begrijpen allemaal dat dit misschien niet de meest (bedrijfskritisch) verstandige invulling is voor het bereiken van mijn reisdoel.

Tot zover de analogie met de luchtvaart. Steeds vaker neemt bij de ontwikkeling van IT-oplossingen de business het roer over van centraal georganiseerde IT. Methodieken als agile en devops zijn hier volledig voor ingericht en lijken steeds meer invulling te geven aan de bedrijfsdoelstellingen. Het werken aan gewenste functionaliteit op het moment dat je het (bijna) nodig hebt klinkt logisch en effectief. En dit zal best zo zijn, maar…

Wat als de voorspelbaarheid van de onderliggende techniek niet voldoet aan de verwachting of als de omgeving tóch weerbarstiger is dan ingeschat?
In mijn beeld van de werkelijkheid kan het één – informatietechnologie – niet zonder het ander – de business: het is verstandig om de techniek een plaats te geven in de bedrijfsdoelstellingen. En gelukkig zijn er op dit vlak gunstige ontwikkelingen: er komt steeds meer tooling beschikbaar om de technische kant van applicatieontwikkeling door business-georiënteerde bestuurders te laten beoordelen. Het vroeg constateren van mogelijke problemen die zijn veroorzaakt door technische ‘fouten’ zal veel leed bij de business voorkomen, wat op de lange termijn meer waarde zal bijdragen voor alle stakeholders. Bewustwording hiervan lijkt het sleutelwoord.

METRI werkt al geruime tijd samen met software intelligence specialist CAST. Samen hebben we diensten ontwikkeld waarmee je op alle niveaus binnen de applicatie-ontwikkelketen inzicht verkrijgt. De tooling onderzoekt de technische bouwblokken van de door de business gevraagde oplossing. Dashboards en marktvergelijkingen geven inzicht in de technische kwaliteit en eventuele risico’s, en onderbouwen de businessdoelstellingen met op feiten gebaseerde marktwaarden. Echte samenwerking tussen techniek en toegevoegde waarde. Dus misschien toch een passagier in de cockpit, maar dan als goed geïnformeerde co-piloot. Zo kun je samen tot grote hoogte stijgen!

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777