Skip to content

Visie METRI op de werkplek NFC index facilitymanagement

Auteur(s): support

Dit artikel is geschreven in opdracht van NFC index.

Werk doe je; je gaat er niet meer naar toe

Mobile computing heeft de traditionele werkplek achterhaald gemaakt. Flexibel werken op het moment en de plek die werknemers het beste uitkomt, is de norm geworden. Dat betekent andere devices maar vooral ook data en applicaties die die mobiliteit optimaal ondersteunen. Dat is complex, maar niet voor de werknemer. Deze moet op verschillende devices snel en zonder omhaal het werk kunnen doen. Een intelligente kijk op de werkplek zorgt dat organisaties klaar zijn voor veranderingen in de toekomst.

Wat voor werk moet een werknemer precies doen en hoe ziet dat werk eruit buiten de kantoormuren zijn belangrijke vragen als een organisatie de werkplekautomatisering wil vernieuwen. In een toekomst bestendige visie op de werkplek zijn ook heldere antwoorden geformuleerd op de vraag hoe de IT-afdeling en het facilitair management werknemers zo productief mogelijk kunnen maken met technologie. Want één ding is duidelijk: de werkplek is tegenwoordig veel meer dan de traditionele Windows PC alleen. Een smartphone en andere devices horen daar net zo hard bij. Werknemers waarderen het kunnen kiezen zeer. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat werknemers die keuze en zeggenschap hebben over hun werkplek en manier van werken, productiever en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Om dit als organisatie waar te kunnen maken is rol- en contextgebaseerde werkplekautomatisering een vereiste. Dat betekent niet één standaard voor iedere werknemer, maar het ondersteunen van verschillende smaken en varianten van de werkplek binnen de organisatie. De technologie heeft niet bepaald stil gestaan en ondersteunt deze vraag naar variatie goed. Zogenaamde online werkplekken bieden organisaties de mogelijkheid om niet iedere werknemer een volwaardige Windows-desktop te hoeven geven. Het afleveren van taakspecifieke informatie op een via de browser ontsloten device biedt organisaties de mogelijkheid om een bepaalde groep medewerkers hun werk te laten doen met een webvariant van applicaties of webformulieren. Ook onderweg zijn werknemers met dit soort formulieren of apps doelgericht en efficiënt te ondersteunen. Door meer prioriteit te geven aan data en applicaties in plaats van de hardware om toegang te krijgen tot deze informatie ontstaat ruimte voor een nieuw perspectief.

Verclouderiseren

Differentiatie in de gebruikersrollen zorgt dat er grote besparingen te realiseren zijn. In het afgelopen decennium is de technologie uitgekristalliseerd om de werkplek zo goed en zo efficiënt mogelijk vanuit een datacenter aan de eindgebruikers aan te bieden. Technologie als server based computing en virtual desktop infrastructure heeft de beheermogelijkheden sterk vergroot, maar deze aanpak gaat met hoge licentiekosten gepaard. Door bij de werkplekinrichting volwaardige Windows- en Citrix-omgevingen af te wisselen met online werkplekken nemen organisaties de mogelijkheid ter hand om de werkplekkosten te verlagen, terwijl ambulante medewerkers in veel gevallen beter bediend worden.

Ondanks de betere afstemming van de technologie op de individuele gebruiker zijn de kosten voor het werkplekbeheer niet toegenomen, maar juist gedaald. Dat komt omdat desktoptechnologie simpeler te beheren is, maar ook markttrends spelen mee. De al langer spelende ontwikkeling om het onderhoud van de werkplekken uit te besteden aan gespecialiseerde partijen heeft zich versterkt doorgezet. Door een breed aanbod zijn de prijzen per werkplek gedaald. Daarnaast is er een nieuwe trend in het aanbod. Er komen steeds meer leveranciers die de werkplek als een standaarddienst uitleveren. METRI duidt dit ook wel aan als het [CURS]verclouderiseren[/CURS] van de werkplek. Bij zo’n aanpak krijgt de werknemer via de browser op verschillende devices toegang tot de data en applicaties die hij of zij nodig heeft. De software die dit mogelijk maakt draait in het datacenter van de leverancier.

Doordat providers in hun datacenters zo’n werkplek verregaand gestandaardiseerd hebben en aan meerdere gebruikersorganisaties uitleveren is het aanbod in prijs geoptimaliseerd. Het gaat dan bepaald niet om een kale werkplek waar je weinig mee kunt. Er zijn in zo’n cloud werkplek verrassende combinaties mogelijk tussen bijvoorbeeld productiviteitssoftware als Office 365 en hulpmiddelen voor bereikbaarheid als Skype for business. Door een prijs per maand per medewerker voor zo’n aanbod te betalen kunnen de werkplek en telematica-kosten flink omlaag. De sterke opkomst van Software-as-a-Service heeft ervoor gezorgd dat dit soort software uitstekend ontsloten is via internet en organisaties door slimme combinaties veel waar voor hun geld kunnen krijgen. Een belangrijk voordeel van een cloudwerkplek is dat deze schaalbaar is. Na een piek van tijdelijke werknemers kunnen dit soort werkplekken weer uitgezet worden, waardoor organisaties alleen betalen voor het gebruik.


METRI is een Fact Based IT adviesorganisatie gespecialiseerd in sourcing en benchmarking die organisaties helpt bij het verbeteren van de inrichting en besturing. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van marktontwikkelingen en trends.

[wysija_form id=”1″]

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777