Security – van een technologie uitdaging naar een business enabler

Organisaties hebben onvoldoende zicht op de impact van cyberdreigingen. Ook voor doorsnee bedrijven zijn digitale dreigingen reëel, omdat bijna alle organisaties laagdrempelig via internet bereikbaar zijn en de middelen voor cybercrime breed beschikbaar zijn in de markt. Security incidenten komen vaker voor en zijn ook zichtbaarder geworden. Het grote publiek is zich bewuster geworden van de risico’s van digitale gegevensdiefstal. Beeldvorming rond security en meer aandacht voor de reële risico’s die organisaties lopen zijn belangrijke redenen dat security een belangrijk onderwerp bij directies is geworden.

Bij security wordt nu vaak gedacht aan technische oplossingen als. Door cyberdreigingen als reëel bedrijfsrisico te verkennen en security beleidsmatig stap voor stap op een hoger plan te brengen, kunnen organisaties het tij keren. Lange tijd is gedacht dat security vooral een zaak van de organisatie zelf moest zijn. De initiële aversie tegen uitbesteden is omgeslagen in enthousiasme. Werknemers met de juiste kennis en vaardigheden zijn schaars en dus is hun inzet kostbaar. Door een gespecialiseerd managed services bedrijf in de arm te nemen, verwachten bedrijven beter beveiligd te zijn en tegelijkertijd sneller te kunnen voldoen aan veranderende business eisen.

Zakelijke overwegingen zoals de impact van uitval van online diensten moeten meer aandacht krijgen. Een direct verband tussen de strategische groeiagenda en mogelijke cyberrisico’s die deze ambities in de weg staan, wordt te weinig gelegd. Tegelijkertijd biedt een nieuwe invulling van security juist interessante mogelijkheden om digitalisering verder te brengen.

Deel dit artikel:

Strategic Reports

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777