Metri heeft een voor een non-food retail organisatie (hierna: Retailer) in 2020 een opdracht uitgevoerd in vervolg van de Proof of Value eerder dit jaar.

Eén van de meest bedrijfskritische applicaties van deze retailer is haar kassasysteem. Als de kassa’s het niet doen, kan dit tot enorme schade leiden in de winkels. Het kassasysteem wordt geleverd door een externe leverancier, die de software steeds verder doorontwikkeld. De retailer ziet dit als risicovol en wenst daarom fact-based inzicht te krijgen in (de trends in) de kwaliteit van en de risico’s in het kassasysteem.

Na een succesvolle Proof of Value van de Software Quality & Risk Assessment (SQRA) in 2018 heeft Metri daarna nog 4 metingen uitgevoerd. In totaal is het kassasysteem daarmee 5 keer compleet doorgemeten tegen alle bestaande internationale standaarden, zoals b.v. ISO 25010, OWASP (Security), NIST, OMG, CISQ en alle bekende internationaal geaccepteerde best practices.

De metingen hebben geleid tot inzicht in de risico’s op het gebied van de Robuustheid, Security, Efficiency, Maintainability en Overdraagbaarheid van de applicatie en de trends hierin. De scores en trends hierin zijn getoond in een overzichtelijk Management dashboard en na iedere meting zijn de resultaten besproken met het management.

Hiernaast heeft de externe leverancier toegang tot een ontwikkelaarsdashboard gekregen waarbij de kritieke fouten worden getoond, de plaats in de code waar deze gevonden zijn, waarom dit fouten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Metri heeft een actieplan in het ontwikkelaarsdashboard opgenomen waarin de meest kritieke fouten staan die opgelost moeten worden.

De mogelijkheid om deze fouten gericht op te lossen heeft ertoe geleid dat het percentage kritieke fouten per kLoc met 26% is verminderd in twee jaar tijd. Hiernaast zijn de scores voor Security en Robuustheid significant verbeterd, wat het risico op productieproblemen voor de retailer heeft verlaagd.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.