Begeleiden Europese aanbesteding de Regionale Belasting Groep “Dienstverlening kantoorautomatisering” 2021/2022

 

De Regionale Belasting Groep (de RBG) is een samenwerkingsverband van twee waterschappen en drie gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De RBG heft en int belastingen en voert de Wet WOZ uit.

Vanwege het verlopen van het contract met de huidige dienstverlener van de kantoorautomatisering diende de RBG de opdracht opnieuw aan te besteden. De scope betrof de eindgebruikers-ondersteuning, werkplekdienstverlening, informatiebeveiliging en het netwerkbeheer met de nadruk op service integratie.

IDC Metri heeft de RBG geadviseerd en begeleid bij de niet-openbare aanbesteding voorafgaand door een marktconsultatie. Volgende activiteiten zijn voor de RBG uitgevoerd:

  • Uitvoeren van een marktconsultatie met vier leveranciers
  • Inbreng inhoudelijke kennis ten behoeve van het bepalen van de exacte scope en de juiste doorvertaling naar de aanbestedingsstukken
  • Samenstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief selectie/gunningcriteria en weging
  • Begeleiden bij de beoordeling van de inschrijvingen op de voorselectie en gunningsfase
  • Samenstellen van het prijsmodel en uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de inschrijvende partijen
  • Regie over het totale aanbestedingsproces.

De opdracht is binnen de gestelde tijd naar tevredenheid uitgevoerd en is afgerond met een gunning aan de leverancier met de beste prijs kwaliteit verhouding.

 

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.