De Vlaamse overheid, lokale en provinciale overheden binnen Vlaanderen wensen objectief advies te krijgen over de inhoudelijke waarde versus te betalen kostprijs voor bepaalde bestaande of geplande ICT-goederen (hardware of software) en ICT-diensten. Dergelijk advies is gebaseerd op vergelijkbare diensten of goederen in internationale context, voor zover relevant binnen de (Vlaamse/Belgische) overheidssector. Het doel van deze adviezen is een kostefficiënter en transparanter gebruik van de ICT-gerelateerde budgetten.

De Vlaamse Overheid heeft in 2016 daartoe een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het gunnen van een raamovereenkomst aan één opdrachtnemer. METRI heeft de Europese aanbesteding in samenwerking met PWC gewonnen.

Sinds 2016 heeft METRI voor verschillende entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap benchmark opdrachten uitgevoerd en voert nog steeds ICT benchmarks uit onder de raamovereenkomst. Dat kan zijn op contracten met leveranciers, danwel in het kader van de kosten die worden gemaakt op het ICT domein.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.