PostNL is een post- en pakkettenbedrijf en marktleider in de Benelux. Zij beschikt daarnaast over post- en pakketnetwerken in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

PostNL heeft METRI gevraagd een model te leveren voor het benchmarken van ICT infrastructuur en applicatie diensten. PostNL vergelijkt zich hiermee met de ‘Best in Class’ van vooruitstrevende ICT organisaties op continue basis. Veranderingen in de markt op het gebied van tarieven en het bundelen van diensten dienen te worden vertaald naar de PostNL ICT omgeving.

De 1e doelstelling van het Benchmarking Framework is om een helder en periodiek statusoverzicht te hebben om het ten doel gestelde Operating Model en Architectuur model te kunnen realiseren. Dit helpt PostNL in het meten van de voortgang en het aangeven van kostenimpact bij het realiseren van deze doelstellingen, inclusief de ‘Cloud tenzij’ aanpak.

Als 2e doelstelling van het Benchmarking Framework staat de ondersteuning aan PostNL om een vooruitlopende ICT diensten organisatie te zijn. Daarin worden zij vergeleken met de Top 25 % van de benchmark referentiegroep organisaties in de markt, welke vergelijkbare ICT diensten aanbieden in vergelijkbare omgevingen.

Naast een vast aantal benchmarks door het jaar heen als start van het Framework, ondersteunt METRI PostNL proactief. METRI informeert PostNL over gebieden waar tarieven snel veranderen of trends in service offering ontstaan. METRI geeft aan waar PostNL een benchmark zou moeten uitvoeren om competitief te blijven en waar significante prijsdalingen ontstaan. Tevens geeft METRI advies aan PostNL over diensten welke aangepast dienen te worden om in lijn te blijven met de ‘Best Practices’.

De METRI ‘Data engine’ wordt gebruikt om vragen op een pragmatische wijze te beantwoorden of een marktconformiteit toets te doen op de ICT omgeving. Dit betreft de mogelijkheid voor zowel kosten als tarieven. PostNL ontvangt aanbevelingen gebaseerd op de benchmark om de ICT omgeving te optimaliseren.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.