Gemeente Emmen – Uitvoeren aanbestedingsstrategie en begeleiden aanbestedingen voor raamovereenkomsten

Gemeente Emmen is één van de grotere gemeenten met ruim 109.000 inwoners. Gemeente Emmen heeft 1500 werkplekken en een IT afdeling van 100 medewerkers. Zij leveren IT aan externe publieke partners.

De gemeente Emmen heeft behoefte aan het afsluiten van raamovereenkomsten voor de aanschaf van bepaalde ICT componenten om het inkoopproces te vergemakkelijken en te versnellen. Het hebben van een raamovereenkomst per dienst biedt Gemeente Emmen straks een meer efficiënt inkoopproces met kostenbesparing als gevolg. Discussie bij de jaarlijkse controles (boekhouding) zijn verleden tijd, doordat altijd binnen het afgestemde kader van de raamovereenkomsten wordt gehandeld.

METRI heeft gemeente Emmen begeleid bij het definiëren van de scope en de aanbestedingsstrategie. Uit de strategie is de wens en de voordelen van het afsluiten van raamovereenkomsten voor drie IT diensten gedefinieerd.

Daaruit volgend zijn drie aparte aanbestedingstrajecten gestart voor raamovereenkomsten inzake werkplek hardware, Infrastructuur hardware en netwerkcomponenten. Twee aanbestedingen zijn als niet-openbare aanbesteding in de markt gezet en één aanbesteding als een openbare aanbesteding. METRI heeft deze drie aanbestedingen begeleid; van het samenstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief selectie/gunningcriteria en weging, tot begeleiden van de beoordeling aanbiedingen en daaruit volgend de contractering.

 

Gemeente emmen logo

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.