Dit bedrijf is een internationale financiële dienstverlener en specialist op het gebied van kredietverzekeringen, borgstellingen, incasso’s en legt zich toe op het bouwen van sterke relaties met haar klanten. Daarbij werkt het bedrijf nauw samen met haar klanten om met een scherper inzicht de business van haar klanten te ondersteunen.

Deze financieel dienstverlener is gestart met een omvangrijk project voor de implementatie van een nieuwe kern applicatie binnen de organisatie en heeft hiertoe een internationaal toonaangevende system integrator geselecteerd om het project te realiseren. Na het opstellen van het ontwerp en de architectuur had het bedrijf behoefte aan meer inzicht in de totaal verwachte kosten en de kans dat de planning gehaald wordt.

Om een realistischer beeld te krijgen van de volgende fase (realisatie) van het project, heeft deze financieel dienstverlener Metri gevraagd om naast de omvang ook de volledigheid en kwaliteit van de functionele ontwerpen te bepalen. Op basis van de beschikbare informatie heeft Metri een kostenraming gemaakt van de realisatie, test en implementatiefases. Hierbij is inzicht verschaft in de doorlooptijd, de benodigde uren en de hieraan gerelateerde kosten inclusief de hieraan gekoppelde risico’s. Tenslotte had het bedrijf ook behoefte aan een inschatting van de benodigde teamomvang en het aantal Fte’s per benodigde functie/rol.

De functional size measurement specialisten van Metri hebben in een tijdsbestek van twee weken duizenden pagina’s tekst gevalideerd en de functionele omvang gemeten van de te realiseren software gemeten. Daarbij is gemeten in de ISO standaard voor Functional Size Measurement: High-level Nesma standaard (ISO/IEC 24570:2018). Deze methode is ook gebruikt om de omvang van de benodigde data migratie te meten. Dit heeft geresulteerd in een minimum, een waarschijnlijk en een maximum functionele omvang uitgedrukt in Nesma functiepunten (FP).

De professionele cost estimation experts van Metri hebben vervolgens 2 methodes gebruikt om de berekende omvang (FP) te vertalen naar begroting in uren, kosten, doorlooptijd en bezetting.

1. Gebruik van de Metri database met data van meer dan 12.000 projecten.
2. Toepassen van de SEER-SEM technologie van Metri partner Galorath.

Dit onderzoek heeft geleid tot een gedetailleerd rapport waarin alle gewenste aspecten naar wens zijn beantwoord. Metri heeft dit onderzoek in een relatief kort tijdbestek uitgevoerd en de resultaten naar tevredenheid gepresenteerd. Het onderzoek bood deze financieel dienstverlener de juiste informatie om de juiste beslissingen ten aanzien van het vervolgtraject te nemen.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.