Begeleiden Europese aanbesteding Energie Beheer Nederland inzake “aanschaf, implementatie en beheer Financieel systeem” 2018-2019

EBN is eigendom van de Nederlandse staat en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. EBN maakt de komende jaren een transitie door van investeerder en kennispartner in olie en gas naar ook een drijvende kracht op het gebied van duurzamere energie.

In het verleden was EBN vooral gefocust op haar kernactiviteiten inzake haar wettelijke taak in olie en gas. Naar de toekomst toe vragen nieuwe (mogelijke) activiteiten zoals aardwarmte, CO2 opslag, geotechnische operaties of gesubsidieerde projecten een andere inrichting van de financiële administratie. Het huidige financieel systeem c.q. de inrichting van datzelfde systeem voldoet niet meer aan de nieuwe behoeftes en eisen daarvan. De doelstelling van de aanbesteding is dat gedurende de looptijd wordt voorzien in een financieel systeem dat gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig is en deze beschikbaar te hebben voor de start van boekjaar 2020

METRI is gevraagd EBN optimaal te ontzorgen bij het aanbestedingsproces en ondersteuning te verlenen op proces-, inhoudelijk- en financieel vlak. Tevens is METRI gevraagd het inkoopproces te begeleiden.

Voor de aanbesteding is een openbare procedure. METRI heeft EBN begeleid bij de gehele aanbestedingsprocedure

Vanuit het proces;
 • Samenstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief gunningcriteria en weging;
 • Begeleiden bij de beoordeling van de Inschrijvingen;
 • Aansturen van het projectteam;
 • Zorgdragen voor de managementrapportages.
Vanuit inhoudelijke kennis:
 • Inbreng inhoudelijke kennis ten behoeve van het bepalen van de exacte scope en de juiste doorvertaling naar de aanbestedingsstukken.
Vanuit financieel oogpunt:
 • Samenstellen van het prijsmodel
 • Uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de Inschrijvende partijen.
Vanuit het inkoopproces:
 • Zorgdragen voor publicatie op Tenderned;
 • De gehele aanbesteding via het aanbestedingsplatform Negometrix uitvoeren;
 • Zorgdragen voor communicatie richting de marktpartijen in alle fasen;
 • Zorgdragen voor de feitelijke contractering.

Vanwege de eis het financieel systeem beschikbaar te hebben voor boekjaar 2020 is gedurende de gehele aanbesteding strak gestuurd op het behalen van de mijlpalen om tijdig een leverancier te kunnen contracteren. Deze mijlpalen zijn gehaald en het contract is op tijd getekend.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.