Skip to content

METRI over Europese aanbestedingen

Auteur(s): Lucas Blom

Per 1 september 2014 versterkt METRI haar sourcing en benchmarking team met Mariska ten Broek, specialist in Europese aanbestedingen en selectie trajecten.

Mariska heeft 16 jaar ervaring met Europees aanbesteden en leveranciersselectietrajecten. Eerst vanuit het perspectief van de leverancier waar zij als proposal manager verantwoordelijk was voor de inschrijvingen van de leverancier. De laatste vijf jaar als adviseur, waarbij zij actief de begeleiding en uitvoering vormgaf aan tal van Europese aanbestedingen en selectie trajecten op IT gebied voor private bedrijven en overheidsorganisaties.

Bedrijven en overheidsinstellingen die Mariska de laatste jaren heeft begeleid bij hun leveranciersselectie- en aanbestedingstrajecten zijn onder andere: N.V. Westerscheldetunnel, ProRail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, KPN, Nederlandse Zorgautoriteit, SaNS-EC, Dienst Justis, Wigo4it, De Regionale Belasting Groep en Reclassering Nederland.

Mariska en de andere adviseurs van METRI hebben jarenlange kennis van en ervaring met (Europees) Aanbesteden begeleiden overheidsinstellingen tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. METRI biedt daarbij onder meer ondersteuning:

  • bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten (selectieleidraad / bestek);
  • bij het vaststellen van selectie- en gunningcriteria;
  • inbreng van evaluatiemethodieken;
  • beantwoording van Nota’s van Inlichtingen;
  • begeleiden van de evaluatieprocedure;
  • samenstellen gemotiveerde gunningsbrieven;
  • bijhouden van het aanbestedingsdossier.

Tevens biedt METRI juridische (aanbestedings)kennis voor onder meer:

  • het samenstellen van de overeenkomst(en);
  • juridische inbreng en check op de aanbestedingsdocumenten;
  • beantwoording juridische vragen bij de Nota’s van Inlichtingen, contractering.

Wilt u meer weten wat METRI kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Mariska ten Broek of bel haar direct via 06-20364354.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777