Skip to content

IT starts with the facts

Auteur(s): Lucas Blom

Voor verandering heb je mensen en feiten nodig

Het geloof is wijdverbreid dat technologie een bepalende factor is om een voorsprong op de concurrentie te krijgen. Ontwrichting van je business moet je vóór zijn door driftig te innoveren. Al wat je nodig hebt is lef om te experimenteren, snel te falen en iets nieuws te proberen. Totdat je iets tegenkomt dat wel werkt én je uiteindelijk daarmee succes boekt. Was het maar zo simpel.

Omdat er bij de meeste innovaties mooie nieuwe technologie in het spel is, dringt deze zich op de voorgrond. De verleiding is groot dat hier alle aandacht naar uit gaat. Bij duurzame transformatie komt veel meer kijken. Het is vooral de bijkomende organisatieverandering die aandacht nodig heeft. Want dat draait natuurlijk om meer dan technologie alleen. Om mensen, maar ook om cijfers. Een verandering zonder de juiste cultuur en inbedding in de bedrijfsstructuur zal stranden. Daarnaast neemt de slagingskans van innovatieprojecten zienderogen af zonder feitelijke onderbouwing van keuzes.

Door in een financiële analyse een op feiten gebaseerd referentiekader te hanteren, geeft METRI organisaties de juiste informatie om zijn keuzes te toetsen, te onderbouwen en te maken. “Digitale technologie transformeert de wereld in razend tempo”, stelt Kaj Wen, director financial data analyses. “Business en klantorganisaties verlangen state-of-the-art technologie. Omdat IT steeds essentiëler is voor het succes van ondernemingen, is op feiten gebaseerde calculatie van de financiële kosten en de impact op de business cruciaal voor een juiste besteding van het doorgaans beperkte budget.”

Onderbouwen

Directie, toezichthouders en aandeelhouders kunnen en willen niet alleen op hun gut feeling vertrouwen. “Digitalisering van het primaire proces en de business van onze klanten heeft geleid tot belangrijke veranderingen: grote disrupties in hun markt, waar directies niet meer omheen kunnen”, stelt Raymond Linkers, director sourcing bij METRI. “De aandacht van onze belangrijkste gesprekspartner tot nu toe – de CIO – verschuift van IT operations naar het faciliteren van business-gerelateerde IT-veranderingen.”

Klanten willen aan de ene kant meer grip op hun IT-landschap en -ecosysteem, maar tegelijkertijd willen ze vaker ontzorgd worden. “Dit is paradoxaal”, stelt André Nadorp, director financial fata analysis. “Beide zaken kunnen hand in hand gaan als zowel klant als leverancier transparant zijn in hun eisen en mogelijkheden. METRI helpt hierbij door transparantie te bieden bij het contracteren van dienstverlening, maar ook tijdens de looptijd. Daarbij adviseren we niet meer alleen over de harde cijfers, ook de samenwerking krijgt aandacht.” Voor opdrachtnemers matcht METRI de klantvraag en het dienstenaanbod. “Waar is standaard dienstverlening voldoende en kostenefficiënt, en waar moet het anders vanwege de business van de klant?” Dat zijn belangrijke vragen, vertelt Joep van Dorp, director sourcing. “METRI werkt richting een overeenkomst en transparante, bestendige samenwerking die marktconform is in kwaliteit en kosten.”

Evenwicht in talent

Het goede nieuws is dat voor cijfermatige onderbouwing de technologie bereikbaarder is dan ooit. Zogenaamde datapunten zijn tegen betrekkelijk lage kosten te organiseren. Moderne SaaS-platformen kun je onderling koppelen en ook prima laten praten met lokale applicaties. De openheid van deze platformen maakt dat ze eenvoudig inhoudelijk zijn te vergelijken, zodat het inregelen van de IT gemakkelijker wordt.

Er is meer data om keuzes te onderbouwen. “Technologie verandert sneller dan ooit en de wensen van klanten bewegen mee”, vervolgt Wen. “Ook de mogelijkheden van data-science bieden enorme kansen. Stilstand is geen achteruitgang meer, het is jezelf versneld overbodig maken. Daarom zijn er constant nieuwe vaardigheden en inzichten nodig. De kracht van METRI zit in de juiste combinatie van bewezen talent én nieuw talent, waardoor we voorop kunnen blijven lopen en klanten relevante analyses en advies op basis van feiten blijven geven.”

Organisaties moeten hoe dan ook vooral ook veranderingen kunnen absorberen. Dat betekent niet dat ze alle toekomstige trends moeten zien aankomen. Het is nu eenmaal moeilijk een ontwrichting van je businessmodel te voorspellen. Als je nog niet goed weet welke kant de ontwikkelingen opgaan, moet je op zijn minst organisatorisch klaar zijn voor verandering. En als zich dan een kans voordoet, snel actie kunnen ondernemen om daadwerkelijk plannen werkelijkheid te kunnen maken.

Nieuwe aanpak én nieuwe looks

In een samenleving waarin IT de ruggengraat is van iedere organisatie, is hoge kwaliteit van de onderliggende data – harde feiten – rond de consumptie van technologie cruciaal. Na vijftien jaar geleden te zijn gestart als specialist in IT-benchmarking, heeft METRI zich de laatste jaren bewezen als allround advisory voor alles wat met grote IT-projecten te maken heeft. Het draait hierin om de juiste kennis, de juiste mensen en feiten waarop organisaties hun strategie en beleid kunnen baseren. Het bedrijf helpt bij het verbeteren van de inrichting en besturing van de IT-infrastructuur en -consumptie.

De METRI benchmarking-expertise is uitgebreid tot financiële data-analyse en end-to-end-analyses voor een succesvolle toepassing van technologie in de business. Door uitgebreide ervaring met selecties en aanbestedingen in de markt heeft METRI de afgelopen jaren de kennis over sourcing verder kunnen uitbouwen. Kennis over ecosysteem-management is er volop, hetzelfde geldt voor het inrichten van partnerships en hoe je mensen en organisaties met elkaar verbindt. De chemie van de mensen en de ‘magie’ van de data maakt METRI tot het vernuftige IT-geweten van Nederland.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777