Skip to content

Hoe is het met úw uurtarief?

Auteur(s): Other

Hoe staat het met uw ICT uurtarieven? Staan die al een tijdje vast, net als de rente van de gemiddelde hypotheek? Misschien is het goed om nog eens naar die bedragen te laten kijken. Want de markt schudt en beeft. Onderzoek naar de tarieven van beheer enerzijds en van zzp en detachering aan de andere kant én een analyse van de verschillen met vorig jaar hebben schokkende uitkomsten gebracht.

In het jaarlijkse onderzoek hebben wij ons beperkt tot de beheercontracten van rollen die ook in de sector detachering/zzp terugkomen. Wat valt op? Bij beheer is er nogal een stijging zichtbaar. Praat je over applicatiegerichte rollen – zoals applicatiearchitect of -ontwikkelaar – dan zijn de tarieven gemiddeld 16% gestegen. Dat is nogal wat. Hebben we het over customer facing ­– service desk medewerkers of projectmanagers – dan gaat het om een daling van gemiddeld 4%. Infrastructuurrollen zijn gestegen met 5%. Neemt een IT-bedrijf infrastructuur rollen af van een junior dan is de stijging maar liefst 15%. Bedrijven durven wellicht meer voor juniors uit te geven vanwege de schaarste op de markt, en omdat ze in de loop der tijd meer zullen brengen.

infrastructuur

Duizelt het u al? Wij gaan rustig verder. Het verschil tussen detachering/zzp en beheertarieven is over de gehele linie groter dan vorig jaar. Bij overall  detachering/zzp, die als rol ook bij beheercontracten kunnen worden afgenomen, is een daling van 5% in de tarieven te bespeuren. Beheertarieven op basis van ‘merk’ en ‘expertise’ vanuit een beheerorganisatie vertegenwoordigden in 2013 gemiddeld een 6% hoger tarief vergeleken met detachering/zzp. In 2014 is dit verschil gestegen tot 14%.

Bij beheer worden er steeds minder verschillende rollen als junior gedefinieerd. Bij detachering/zzp zien we juist op dit punt een verbreding. Bij beheer lijkt de klant steeds meer senior mensen in te zetten (wellicht is hier expertise meer vereist), terwijl bij detachering/zzp juist meer mediors aan de slag gaan. Of zijn dit seniors met een medior tariefstelling, vanwege de grotere concurrentieslag? Verder wordt bij zowel beheertarieven als detachering/zzp de bandbreedte in tariefstelling tussen junior en senior kleiner als het gaat om dezelfde categorie. De oorzaak ligt bij beide in het feit dat senior tarieven dalen en die van een junior stijgen.

Okay, vraagt u zich m isschien af, wat is hier de bottom line? Simpel: de markt roert zich. De tarieven en de verschillen zijn enorm in ontwikkeling in vergelijking met vorig jaar.Dat er zo’n stijging is bij de tariefstelling van applicatie gerichte rollen komt door een toegenomen vraag. Parallel vindt er meer offshore en nearshore plaats. En wellicht is er wel meer ruimte in de budgetten.

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: de gap wordt groter tussen beheer en detachering/zzp. En er is een duidelijk verschil in prijsontwikkeling tussen de verschillende rollen voor het meerwerk bij beheer. Wellicht laten zzp’ers hun tarieven minder hard stijgen omdat ze moeten knokken om werk te houden. Daarnaast is er ook een andere mogelijke reden: aan de beheerkant denken leveranciers meer en meer mee met de business van de klant. De specialisten van de leveranciers gaan bij de klant zitten, spreken bijvoorbeeld bij een logistiek bedrijf met vrachtwagenchauffeurs op zoek naar oplossingen. Een hoger tarief is kennelijk een logisch gevolg omdat de leverancier met deze strategie meer waarde brengt.

Zijn uw prijzen nog marktconform? Betaalt u niet te veel? Of vraagt u juist te weinig? Er is zoveel beweging in de tariefstelling dat dit alles voor u waarschijnlijk ook reden is om een check te doen voor u een nieuw contract tekent of aanbiedt.

 

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777