Skip to content

Groei is mooi, maar wat kost dat eigenlijk?

Auteur(s): Andre Nadorp

Wie zijn auto naar de garage brengt, is soms aan de goden overgeleverd. Wie zegt dat de verwijderde onderdelen inderdaad onder zijn motorkap vandaan komen en hoe weet je dat ze inderdaad aan vervanging toe waren? Hoe krijg je kortom inzicht en dus grip op je uitgaven? Een lastig verhaal in de IT-wereld, maar er is hoop. En meer dan dat.

De laatste jaren is er veel veranderd als het gaat om business needs. Meer volume houdt in: meer kosten. Als er een grens komt aan het volume is het optimaliseren van de kosten een belangrijk aandachtspunt. Deze kosten zorgen voor margedruk. Het verlagen van de kosten levert bovendien weer vermogen op om andere initiatieven op te starten.

Bij de meeste economische processen is het redelijk snel duidelijk hoe de kosten zijn opgebouwd en wat de toegevoegde waarde is voor het resultaat van een onderneming. Bij software ontwikkelingstrajecten ligt dit wat ingewikkelder.

Het realiseren van een IT-oplossing start vanuit een behoefte. Tot op de dag van vandaag worden deze functionele wensen uitgewerkt in uitgebreide documenten om vervolgens gerealiseerd te worden. Aan deze methode van werken zitten voor- en nadelen. Mede hierdoor zijn er methodieken ontwikkeld die geleid hebben tot multidisciplinaire teams waarbij de business op een interactieve manier samenwerkt met de IT-specialisten. Het belangrijkste doel van deze ‘agile methodiek’ is het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Tijdens lange realisatie-trajecten zal de vraag continu veranderen door bijvoorbeeld de veranderende koers van de organisatie. De methodiek moet ervoor zorgen dat de teams in staat zijn om snel mee te kunnen bewegen met deze koerswijzigingen. De toegevoegde waarde voor de business lijkt door dat meebewegen van de teams groter te worden omdat de business daardoor beter kan groeien. Maar tegen welke prijs?

De agile methodiek heeft een ‘vaste’ prijs. Deze prijs staat gelijk aan de grootte van het team x de kosten per uur per teamlid x het aantal sprints x het aantal uur per sprint. En dan hebben we het alleen over de realisatiekosten. Er zijn diverse onderdelen die nogal wat invloed hebben op het gehele traject, zoals:

  • De vraag van de business verandert.
  • De koers van het bedrijf verandert.
  • Inzichten veranderen.
  • De geleverde functionaliteit wijkt af van de gevraagde.
  • De kwaliteit wijkt af van de beoogde kwaliteit.
  • De benodigde tijd voor realisatie wijkt af van de doelstelling.

Doordat de methodieken professioneler, volwassener en breder geaccepteerd worden en meer aanzien krijgen ontstaat de behoefte om de kosten inzichtelijk te krijgen. Ofwel: wat krijg ik nu terug voor wat ik uitgeef? En is dat alles reëel of kan het scherper? Staan de kosten in verhouding met de geleverde dienst en werkzaamheden? Het inrichten van een gestandaardiseerde methodiek om metingen te verrichten geeft inzicht in de uitgevoerde activiteiten van een agile team. En die methodieken zorgen voor inzicht en dus voor grip en dus voor kostenoptimalisatie. En wie wil dat nu niet? Overigens hebben wij nog geen methodiek ontwikkeld waardoor we grip krijgen op de automonteur. Maar wat niet is….

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777