Applicatie Portfolio Health & Risk Scan

Applicatielandschappen zijn complex geworden met een veelvoud van technologieën, interfaces en infrastructuren. Deze software zit vaak vol met zogenaamde technologische schuld. Hierdoor is het kostbaar om voorwaarts te gaan.

De Applicatie Portfolio Health & Risk scan meet de structurele kwaliteit van en risico’s in applicaties gebaseerd op vrijwel alle internationaal geaccepteerde standaarden en best practices. De scan levert daarnaast een reparatie roadmap op.

De Health & Risk Scan geeft een applicatielandschap weer waarbij van iedere applicatie de software kwaliteit, IT security, cloud readiness en technical debt wordt gemeten en in een duidelijk dashboard weergegeven.

Technical debt wordt berekend. Deze geeft aan wat het kost om de applicatie volledig applicaties brengen verhoogde kosten met zich mee. Nu,  maar vooral ook in de toekomst. Onveilige code brengt bedrijfsrisico’s met zich mee. De scan geeft een diepgaand inzicht in de security applicatie aan de hand van internationale normen, waaronder OWASP/NIST.

METRI Health & Risk Scan

Voordelen van de Applicatie Portfolio Health & Risk Scan

De Applicatie Portfolio Health & Risk Scan geeft inzicht in de diverse kwaliteitsaspecten van de eigen applicaties. Daarnaast geeft het inzicht in de technische schuld en security risico’s. Met behulp van de planner tool is het mogelijk om een concreet inzicht te krijgen in de benodigde tijdslijnen, werkzaamheden en inspanning om tot een bepaald kwaliteits- of beveiligingsniveau te komen.

Permanent monitoren geeft voordelen boven eenmalig meten en geeft een basis voor batenmanagement. Eenmalig meten geeft een goed beeld van de gezondheid en risico’s. Op regelmatige basis monitoren geeft tevens een scherp beeld van de trends, zowel op applicatie portfolio als op nieuw ontstane situaties. Daarbij kan vanuit batenmanagement de impact van investeringen gemeten worden.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777