Eén van de onderdelen van de bedrijfsvoering, waarin een schat aan gegevens beschikbaar is, is het IT domein. Toch wordt dit domein als lastig te besturen ervaren. Metri maakt met haar IT Intelligence diensten de beschikbare gegevens inzichtelijk als feitelijke informatie. Dit inzicht is de basis voor een onafhankelijk oordeel over het gehele IT-domein.

In dit tijdperk van digitale transformaties worstelt vrijwel iedere organisatie met de complexiteit van haar applicatieportfolio en de beheersbaarheid van de risico’s en kosten binnen dit domein. Vrijwel iedere dag vinden nieuwe integraties plaats en worden potentiele risico’s in het landschap geïntroduceerd. Risico’s die potentieel catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de organisatie.

IT Intelligence geeft u inzicht en grip door objectieve en gestandaardiseerde metingen met internationaal toonaangevende technologieën. Op portfolio niveau geven we inzicht in kwaliteit, risico’s, business impact en Cloud Readiness van de verschillende applicaties, waarmee gerichte keuzes kunnen worden onderbouwd voor de toekomst. Op team (product) niveau analyseren we de productiviteit, kosten, snelheid en kwaliteit van de ontwikkelteams in relatie met de kwaliteit van het opgeleverde product. Daarnaast helpen we klanten met het onderbouwd begroten van software programma’s en projecten, gebaseerd op data en professionele parametrische modellen in plaats van meningen van experts.

Gecertificeerde Metri consultants helpen daarbij om duiding aan de metingen te geven en deze om te zetten naar daadkracht: Lagere risico’s, meer geleverde business waarde bij gelijke of lagere kosten.

De IT Intelligence aanpak van Metri richt zich op:

Portfolio Analysis Suite

Portfolio Analysis Suite

Krijg snel inzicht in de technische staat van uw applicatie portfolio, zodat snelle en gerichte acties kunnen worden ondernomen om kosten te besparen. Veel organisaties willen een digitale transformatie opstarten, maar weten niet goed waar te beginnen. De Portfolio Analysis suite levert inzicht in zeer korte tijd, terwijl uw source code uw organisatie niet verlaat.

Team Performance Suite

Team Performance Suite

Nu zelforganiserende Agile en DevOps teams meer en meer ingeburgerd raken in veel organisaties, beginnen de zorgen bij het management toe te nemen. Hoe weet men nog wat wanneer klaar is, wat de kosten zijn en of dit in verhouding is met de geleverde waarde?

 

Estimation Suite Metri

Estimation Suite

Veel IT programma’s en met name software realisatie projecten mislukken, ook in de agile wereld. Daar worden vaak vele redenen voor genoemd, maar één belangrijke reden wordt vaak vergeten: een te optimistische begroting. De Estimation Suite diensten leveren onderbouwd inzicht in de omvang van de te realiseren requirements, de benodigde uren, kosten en de benodigde expertise per functie.

Content Center Metri

Publicaties

Metri organiseert regelmatig events en webinars en publiceert wekelijks content rondom de IT Intelligence diensten. Ga voor een overzicht van de beschikbare publicaties, events, webinars naar het Innovation Centre.

Software Quality Suite

Software Quality Suite

Er zijn vele redenen om de kwaliteit van software te meten. Sommige applicaties zijn zo kritisch, dat een uur downtime meteen tot tonnen schade leidt. Andere applicaties zijn minder kritisch, maar kennen veel problemen met ontevreden gebruikers als gevolg.

metri

Meten van Business Value

Hoe meet je geleverde Business Value, de heilige graal voor Agile teams. Elke IT-organisatie is benieuwd of geleverde prestaties voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen en doelen, maar is dit ook zo?

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Referenties