IT Intelligence

Metri’s IT Intelligence wordt gekenmerkt door het gebruik van feiten, welke Metri in acht neemt bij het uitvoeren van haar studies, waarbij naast financiële informatie vooral feiten binnen het IT-domein worden onderzocht. Deze feiten worden waar mogelijk uitgebreid en/of geobjectiveerd, zodat een onafhankelijk oordeel gevormd wordt, over het gehele IT-domein.

Metri’s IT Intelligence diensten geven u grip, gebaseerd op objectieve metingen, data, parametrische modellen en internationaal toonaangevende technologieën. Metri consultants helpen daarbij om de metingen om te zetten in daadkracht en hier duiding aan te geven. Grip op de kosten, grip op de productiviteit, grip op de hoeveelheid functionaliteit die geleverd wordt in combinatie met een continue aantoonbare verbetering binnen de teams.

De IT Intelligence aanpak van Metri richt zich op:

Financiële risico’s IT landschap

Op basis van de aanwezige financiële informatie wordt onderzocht welke risico’s er zijn binnen het IT domein in vergelijking met de markt.

Kwaliteit analyse IT applicatie landschap
Kwaliteit analyse IT landschap

Met behulp van internationale, objectieve analyses wordt een gedetailleerd overzicht verkregen van de kwaliteit en risico’s binnen het IT landschap.

 

Benmark
Marktvergelijk IT domeinen

Het vergelijken van de IT domeinen met de markt geeft een goed beeld van de gezondheid van de verschillende omgevingen.

 

Kosten IT programma
Kosten IT programma’s

Het goed inschatten van kosten van IT programma’s onderbouwt beslissingen ten behoeve van Business cases, Investeringen en lopende programma’s, is essentieel voor de financiële gezondheid richting de toekomst.

Maturity Scan
IT Maturity Scan

Een goed ingerichte organisatie met de juiste mensen op de juiste plek. Dit ondersteunt door goede processen en structuur maakt uiteindelijk het verschil. Metri onderzoekt of voor de aangetroffen situatie verbeteringen te behalen zijn binnen de gestelde strategische doelen.

metri
Visiedocument

Hoe meet je geleverde Business Value, de heilige graal voor Agile teams. Elke IT-organisatie is benieuwd of geleverde prestaties voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen en doelen, maar is dit ook zo?

Met de resultaten van een IT Intelligence onderzoek kunnen met, objectieve feiten onderbouwde, beslissingen genomen worden, waarbij de informatie op elke laag in de organisatie gepresenteerd wordt op basis van dezelfde brongegevens.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Referenties

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777