Target operating model

Een target operating model geeft weer hoe de IT-functie waarde toevoegt aan klanten en eindgebruikers van de organisatie. METRI helpt dit onmisbaar kompas bij strategische veranderingen scherp te krijgen en in te voeren.

De kwaliteit van de interne organisatie is steeds meer bepalend voor het uiteindelijke succes van de onderneming. Dat geldt zeker voor de IT-functie die in veel organisaties als een essentieel ingrediënt voor succes wordt gezien. In een TOM van de IT-functie laat METRI op hoofdlijnen zien wat de te leveren IT-diensten inhouden en wat voor IT-organisatie hierbij past. Verder zijn de kernprocessen uitgewerkt en de besturing, houding en gedrag, kennis en kunde, en de veranderopgave die de implementatie met zich meebrengt.

Bij een strategische heroriëntatie of indien de huidige strategie onvoldoende waarde toevoegt, geeft het operating model inzicht hoe technologie bijdraagt aan uitvoering van de strategie. Daarbij wordt de logische samenhang tussen de strategie, het verdienmodel en verschillende dimensies zoals producten, processen, systemen, besturing en personele competenties tegen het licht gehouden. Op deze manier worden de contouren van een nieuwe klantpropositie getekend.

Deze achtergrond helpt om met een frisse benadering van het organisatie-ontwerp een nieuwe strategische richting in te slaan. Met een TOM kunt u loskomen van de bestaande situatie en beter nadenken over de best passende organisatie bij uw nieuwe strategie. De propositie, besturing, sourcing van bedrijfsprocessen en onderliggende technologische keuzes zijn veelal onderling afhankelijk en moeten daarom ook in onderlinge samenhang bezien worden. De analyse laat zien welke operationele en IT-synergiën mogelijk zijn en hoe deze het integratieproces kunnen ondersteunen. Zo’n model en bijbehorende analyse vormt een waardevolle basis voor het opstellen van een concrete businesscase.

METRI kan ook helpen bij de implementatie. Hierbij combineren we een zachte, mensgerichte aanpak met harde, concrete en fact based veranderingen. Het gaat immers om een transformatie waarbij geen weg terug is en het resultaat telt.

Meer weten?

Spreek gelijk een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777