IT Governance

Een heldere systematiek in het besluitvormingsproces waarin taken en bevoegdheden rond IT zijn toegewezen aan concrete personen of groepen in de organisatie is essentieel om toegevoegde waarde uit sourcingrelaties te kunnen halen. METRI helpt organisaties transparantie te creëren bij het leggen van nieuwe accenten.

De laatste jaren is de IT afdeling van de klant sterk ingekrompen en veranderd. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de standaardisatie van diensten richting de cloud, het outsourcing van diensten naar gespecialiseerde leveranciers en de afname van specifieke en traditionele IT problemen door onder andere vergaande virtualisatie en automatisering van IT beheer activiteiten. De traditionele ‘demand & supply’ modellen zijn voor veel organisaties te complex geworden. Veel CIO’s geven aan dat zij meer dan 50% van hun tijd willen besteden aan IT innovatie en verbeteringen voor de business met behulp van IT.

Om dit succesvol te kunnen doen is het nodig om de IT Governance aanpak opnieuw tegen het licht te houden. De nieuwe rollen en verantwoordelijkheden concentreren zich rond het CIO office en geven de meeste aandacht aan waarde creatie, architectuur, security, compliancy & regelgeving en service delivery management (SIAM). Dit resulteert in een nieuwe inrichting van de IT organisatie. De IT dienstverlener krijgt een belangrijke rol in de verdere service integratie en orkestratie van legacy, hybride en cloud omgevingen. Keten- en service management, end-to-end verantwoordelijkheid zijn belangrijke onderwerpen van gesprek.

METRI helpt bij dergelijke transformaties van de IT-functie bij het ontwerpen van het target operating model, zodat iedereen begrijpt hoe IT de business beter gaat ondersteunen. Daarbij zorgen we voor samenhang tussen enterprise architectuur, informatiebeveiliging, compliance en sourcing strategie. Hierbij passen de adviseurs desgevraagd een beproefde benchmarking methodiek om te voorspellen hoeveel de nieuwe IT-aanpak gaat kosten. Dit maakt de business case voor de transformatie ‘fact-based’ en robuust met een grotere kans om zich in de praktijk te bewijzen.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777