METRI hanteert een diensten georiënteerd benchmark-model waarin elke component wordt gemeten en een waarde krijgt toegekend. Deze methode leidt tot realistische, accurate en volledige resultaten. Wij noemen dit Component-Based-Measurement®.

Deze aanpak waarborgt dat de dienstenstructuur van de klant niet verloren gaat. Door te benchmarken op componentniveau is het mogelijk componenten van referentieklanten af te stemmen op de klant. De specifieke structuur van de klant hoeft dus niet te worden omgevormd naar een ‘default’ model. Resultaten zijn transparant en goed te interpreteren.

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt METRI interviews en workshops. Hierdoor is de benodigde tijd aan de klantkant aanzienlijk lager en vindt tegelijk verificatie van data plaats. METRI beschikt over standaard tools die onze consultants ondersteunen bij het verzamelen en verwerken van data.

De Component-Based-Measurement® methodologie geeft een gebalanceerd inzicht in de geleverde prestaties. Naast kosten en productiviteit houdt METRI op component-niveau rekening met verschillende ‘cost drivers’ zoals volumes, complexiteit, kwaliteit (bijv. service levels) en dienstinhoud.

De METRI data engine stelt ons in staat onze klanten te voorzien van op feiten gebaseerde en pragmatische aanbevelingen, inclusief inzicht in best-practices.