Veranderingen in de wereld van IT hebben invloed op uw IT workforce

De wereld van IT is zich steeds meer aan het standaardiseren. Het snel toenemende gebruik van public cloud oplossingen, standaard werkplekdiensten en IT applicaties zorgt ervoor dat het voor een IT organisatie …

Lees verder

Wie weet wat een ligdag kost?

Wie weet wat een ligdag kost? Verzekeraars kopen zorg in bij ziekenhuizen voor hun verzekerden en ziekenhuizen kopen zorg in bij verzekeraars. De gebruikelijke gang van zaken is dat verzekeraar en ziekenhuis …


Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777