AI in NL: is het glas halfvol of halfleeg?

Het Nederlandse bedrijfsleven lobbyde al een tijd voor een beter beleid rond Artificiële Intelligentie. Begin oktober is een heus nationaal, strategisch actieplan AI aangekondigd. Overheid en bedrijfsleven investeren elk flink in onderzoek …


De trend van 2015: weinig trends!

Ieder jaar is het weer raak: vele adviseurs, research bureaus en andere opiniemakers rollen over elkaar om alle trends en hypes van het nog piepjonge kalenderjaar uit de doeken te doen. Vaak worden wel tien hypes genoemd die er aan zitten te komen. Ik geloof dat het allemaal niet wereldschokkend zal zijn dit jaar. Wie goed om zich heen kijkt en zijn oor goed te luister legt, weet: veel bedrijven bezuinigen. Je ziet dat er veel onzekerheid is in de hele wereld. De dalende euro, de (export-)problemen met Rusland zijn groot en het economische herstel is wereldwijd fragiel. Er wordt weinig geïnvesteerd en trends en hypes kunnen alleen ontstaan als er flink wat geld gepompt wordt in innovatie. De verwachting is dan ook dat er niet heel veel trends in 2015 zijn, die echt nieuw te noemen zijn


Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777