Software Estimation Challenge

Afgelopen donderdag, 29 oktober j.l. heeft Metri meegedaan aan de eerste Software Estimation Challenge. De challenge is een nieuw onderdeel van de International Workshop on Software Estimation (IWSM). Deze conferentie beleefde alweer …


Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777