Een frisse start van 2021? Houd je contracten tegen het licht

Contracten metri

De dagen worden grijzer, mijn buurman zet zijn schare verlichte hertjes weer in zijn voortuin, de kerstliedjes schallen door de radio, de Top 2000 begint (bijna)… het bijzondere jaar 2020 loopt ten einde. Tijd om op te ruimen om straks een frisse start te kunnen maken.

In mijn bureaulade vind ik een paar verlopen cadeaukaarten en stilzwijgend verlengde abonnementen.

Het is elk jaar hetzelfde. Door het jaar heen maak je nieuwe afspraken met diverse bedrijven, verzekeraars, bezorgdiensten, etcetera. Maar door de dagelijkse beslommeringen vergeet je op gezette tijden eens naar die afspraken te kijken. Je zou jezelf geld en ongemak kunnen besparen door je af te vragen of je er gebruik van maakt, ze nog relevant zijn en of ze nog wel aansluiten op je levensdoelen en de huidige omstandigheden.

De parallel met contracten in het bedrijfsleven is eenvoudig te trekken. Door het jaar heen maken bedrijven afspraken met partijen en leggen dit vast in contracten. Ook bij de bedrijven kan de waan van de dag ervoor zorgen dat afspraken niet regelmatig onder de loep worden genomen. Dit terwijl contracten tegenwoordig zeer dynamisch zijn en veelal op bedrijfskritische processen betrekking hebben. In het licht van de digitalisering spelen IT-contracten eveneens een cruciale rol.

Na opstellen van een contract voor IT-dienstverlening en afronding van het bijbehorende transitie- of transformatieproject is iedereen blij om weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. Natuurlijk zijn er regelmatig service-level rapportages. Maar verder is het business as usual, het contract verdwijnt in een la.

Meer dan eens horen wij dan ook van klanten dat ze inzicht missen in de status van hun contracten en ze ‘onverwacht’ vastzitten aan een automatische contractverlenging. Nu hebben contractmanagers vaak wel wat meer te doen dan bijhouden wanneer contracten aflopen: ze zijn bijvoorbeeld druk met nieuwe contractonderhandelingen en proberen problemen met een bestaand contract op te lossen. Dat kan ten koste gaan van de focus op contracten die aflopen of niet meer aansluiten op de behoeften van de organisatie, met alle gevolgen van dien.

Periodiek het risicoprofiel bepalen van contracten geeft inzicht in de eventueel te nemen stappen. Wellicht zit je anders vast aan een contract dat niet aansluit op de veranderende omstandigheden van het bedrijf, de markt, wetgeving of technologie. Vergeet ook de ecosystemen niet. Veranderingen in de manier van samenwerken zouden ook gevolgen kunnen hebben voor een contract.

Al met al genoeg stof om over na te denken. En als we het toch gaan hebben over goede voornemens heb ik nog een tip: geef je contract lifecycle management een frisse start in 2021. Pak samen met de contractmanager de belangrijkste vijf tot tien contracten en stel het risicoprofiel vast. En bepaal daarnaast samen een periodieke review van die contracten.

Ik begrijp het helemaal als je geen idee hebt hoe hiermee te beginnen. Metri heeft meer dan twintig jaar ervaring met benchmarking, contracteren en begeleiden van sourcingtrajecten. We kennen de markt én de technologische ontwikkelingen. We ondersteunen je graag.

Maar het begint aan jouw kant, met het openen van die la.

Webinar: IT-Contracten: Wapen je voor een complexe werkelijkheid!

Contracting

Veel organisaties zijn door onze digitale wereld afhankelijk van de goede werking van informatietechnologie. Hiervoor is het van belang om je IT-zaken op orde te hebben. Voor het kopen van bepaalde diensten wordt een IT-contract opgesteld.

IT-contracten zijn, zoals de naam al zegt, niets minder dan ‘gewone’ contracten, zoals algemene inkoopvoorwaarden, privacyverklaringen, arbeidscontracten, softwareovereenkomsten, SaaS-overeenkomsten, Cloud overeenkomsten, continuïteitsregelingen (escrow). In een dergelijk contract worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de prijs, garantie of aansprakelijkheid van een goed of dienst.

Er kunnen problemen ontstaan bij het opstellen of naleven van een IT-contract. Zo bestaat er vaak onduidelijkheid over wat er geleverd moet worden of onder welke voorwaarden er geleverd dient te worden. Het is van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze schriftelijk worden vastgelegd in een contract.

In dit webinar vertelt Aukje van Eck over het opstellen van IT-contracten, de trends, valkuilen, aandachtspunten en waarom het belangrijk is om afspraken vast te leggen in een IT-contract.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Inkoper en contractmanager op dezelfde stoel?

In veel organisaties bestaat er onduidelijkheid over de verschillende rollen die nodig zijn om contracten met leveranciers zo goed mogelijk uit te nutten. Het afsluiten van een overeenkomst en het tactisch en operationeel aansturen van die ingekochte IT-dienstverlening tijdens de looptijd zijn verschillende zaken. Dat werd mij ook weer duidelijk tijdens een bezoek aan de recent gehouden jubileum editie van het Nationale Contract Management Congres (NCMC).

Tussen het inkopen met aandacht voor algemene voorwaarden, een goed prijsniveau en servicelevels van IT-dienstverlening en de business die deze diensten met zo veel mogelijk toegevoegde waarde wil consumeren ligt een hiaat. Waar voorheen werd gedacht dat een contract na onderteken in de lade kon werden gelegd tot zich mogelijk een conflict voordeed is dit nu niet meer het geval. Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van het huidige IT-landschap.

Overzicht

Contracten met meerdere leveranciers en op zijn minst tientallen services met elk hun aparte servicelevels zijn geen uitzondering. Vaak zijn deze ook nog vastgelegd door verschillende afdelingen. Hierdoor is er geen overzicht en is er bij problemen onduidelijkheid wie welke verantwoordelijkheden heeft. Er is een groeiende behoefte om leveranciers aan te sturen vanuit contracten die actief beheerd worden. Gedurende de looptijd tactisch en strategisch bij te sturen aan de hand van het business doel dat een organisatie met de overeenkomsten voor ogen heeft. De opkomst van de contractmanager en de veranderende invloed van de inkoper heeft hier een directe relatie mee.

Escalatie

Een fictief, maar realistisch voorbeeld uit de praktijk. Voorafgaand aan het maandelijkse overleg met de leverancier, zit ik met de contractmanager en de servicemanager van de klant aan tafel en beoordelen we de dienstverlening. We kijken naar de vorderingen van de prestaties (KPI’s) en spreken over een escalatie die zich in het weekend voordeed. Buiten kantoortijden zorgde een toeleverancier voor een analyse op productiedata. Deze kreeg te maken met een storing waardoor het betrokken databestand corrupt en dus onleesbaar was. Bij het melden van deze storing leek het ogenschijnlijk niet om een spoedklus te gaan, want het was weekend tenslotte.

Daarom kreeg deze storing geen hoge prioriteit. Op maandag ontbrak hierdoor cruciale informatie voor het primaire productieproces. Bij een analyse van dit incident en het vaststellen wat erover afgesproken is in het contract wordt al snel duidelijk waar het mis is gegaan. Het incident was niet tijdig geëscaleerd naar het juiste niveau binnen de organisatie van de klant, omdat er een te laag servicelevel is afgesproken met de betrokken leverancier. Tevens is er in de escalatiematrix een mismatch tussen de beslissingsniveaus van de klantorganisatie versus de rollen bij de leverancier. De melding dat er een kritieke storing is, kwam hierdoor niet goed door.

Regievoering

Om zo’n incident in de toekomst te voorkomen is een aanpassing van het contract nodig. Daarom zet de betrokken contractmanager voor het komende overleg met de leverancier de punten ‘optie contractaanpassing’ en ‘aanpassing escalatiematrix’ op de agenda. Door dit laatste kan voortaan de regievoering op het juiste niveau plaatsvinden. Dit is dus een aandachtspunt voor de overeenkomsten die de organisatie met andere leveranciers heeft.

Bij contracten voor IT-dienstverlening is er vaak onvoldoende wisselwerking tussen de de letterlijke tekst van het contract, de financiële bepalingen en de strekking waarvoor het contract bedoeld is. Stel, een organisatie wil een contract aangaan met een grote dienstverlener. Dan krijgt de IT-afdeling als interne klant ondersteuning van een contractmanager die inhoudelijk naar het contract kijkt. Deze persoon ziet toe of het contract de businesswaarde gaat opleveren die de organisatie voor ogen heeft. Een contractmanager heeft een inhoudelijke blik, gaat eerder over business waarde, de XLA en minder over de harde SLA’s en financiën.

Dezelfde stoel

Maar ook inkopers gaan soms op deze zelfde stoel zitten door zich te veel met de inhoud te bemoeien. Terwijl ze vooral naar de algemene inkoopvoorwaarden en het voldoen aan relevante regelgeving zouden moeten kijken, nemen inkopers ook SLA’s mee die flinke implicaties hebben op de kwaliteit van de te leveren diensten. Het is het beste als inkoop zich hierbij houdt aan een hele specifieke rol: voor een goede, heldere overeenkomst zorgen die in lijn is met het staande beleid binnen en buiten de organisatie. Een inkoper levert in die zin een belangrijke bijdrage aan de contractering, coördineert, let op de financiële afspraken en vergelijkt de kosten met de oude situatie – al dan niet in samenspraak met een controller.

Het grote voordeel van het introduceren van de aparte rol van de contractmanager is dat deze functionaris de uitbestede diensten inhoudelijk optimaal kan analyseren en erop toeziet dat een contract goed wordt ingezet. Als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in een contract moet hij of zij in actie komen en overleggen met de business en met de leverancier. En omgekeerd geldt dat, als de business verandert en een contract moet worden aangepast, de contractmanager het initiatief neemt.

Eigen stoel

De vraag is dus hoe je het spanningsveld tussen inkoop en business zo pragmatisch mogelijk kunt oplossen. Dat begint met het vaststellen dat er grote voordelen te halen zijn als het inkopen van IT-dienstverlening en het management van een contract verschillende rollen zijn, die natuurlijk wel nauw samenwerken. Niet inkoop en contractmanagement op dezelfde stoel dus, maar elk op een eigen stoel naast elkaar.