Netwerk Metri

Businessonderwerpen als een grotere wendbaarheid van netwerkdiensten, optimale prestaties van applicaties en een betere aansluiting op clouddiensten zijn voor veel organisaties essentieel. Het zijn onmisbare randvoorwaarden om ambitieuze toekomstplannen voor digitalisering van de dienstverlening te realiseren. In de markt is door software defined networking een nieuwe generatie Wide Area Network-diensten opgekomen die veelbelovende mogelijkheden bieden. Alleen moeten klantorganisaties wel de sourcing van hun netwerk ingrijpend aanpassen om er optimaal van te kunnen profiteren.

Innovatie krijgt vorm nu serviceproviders als KPN en Vodafone verschillende varianten van netwerkvirtualisatie inzetten om hun netwerkdiensten wendbaarder te maken en de ontsluiting van clouddiensten beter te faciliteren. Providers omarmen software defined networking in de vorm van Software Defined WAN (SD WAN) en Network Function Virtualization (NFV) om beter aan de vraag uit de markt tegemoet te komen. Beide vormen van netwerkvirtualisatie introduceren een softwarelaag in het netwerk, die netwerkdiensten flexibeler maken omdat deze los komen te staan van het onderliggende fysieke netwerk.

Open netwerken

In de markt wordt er volop gewerkt aan het realiseren van deze nieuwe generatie netwerkdiensten. Veel bestaande providers zijn hun platform- en orchestratiesoftware aan het vernieuwen zodat zij hun netwerk programmeerbaar kunnen maken. Het is opvallend dat de oplossingen die zij kiezen voor het automatiseren van hun diensten bijna allemaal in het open domein te vinden zijn. Door deze keuze voor open netwerken voorkomen zij afhankelijkheid aan een specifieke netwerk- of softwarefabrikant. Daarnaast zorgen zij met deze openheid voor optimale interoperabiliteit. Naast de grote veranderingen bij bestaande spelers is er ook een nieuwe generatie serviceproviders opgekomen in de markt die connectiviteit als een managed service combineren met security. Een netwerk dat software gebaseerd is, biedt optimale mogelijkheden om nieuwe klantproposities en marktgebieden aan te boren.

Net als bij andere IT-infrastructuurvoorzieningen is gebeurd, springen klantorganisaties gretig in op deze nieuwe on demand vormen van netwerkdienstverlening. Virtualisatie – de ontkoppeling van fysieke netwerkcomponenten en de functionele aanwending – betekent ook voor klantorganisaties een ingrijpende wijziging in de opzet en de uitvoering van netwerkdiensten. De inzet van ‘overlay’-netwerktechnologie maakt het mogelijk om op de eigen locatie met zo dom mogelijke randapparatuur te werken. Voor de local loop volstaat een robuuste verbinding gebaseerd op breedband internet of een combinatie van een vaste verbinding met 4G breedband internet. De intelligentie in het netwerk is vanuit een SaaS-applicatie toegankelijk, die klanten gedetailleerd inzicht in het functioneren van applicaties biedt, de kosten en de mogelijkheid om zelf aan de knoppen te draaien van deze dienstverlening. Het komt de wendbaarheid en transparantie ten goede.

Nieuw beleid

Organisaties kunnen hier alleen optimaal van profiteren als zij de sourcing van connectiviteit herijken en vernieuwing van het netwerk strategischer benaderen. Dat vergt nieuw beleid, omdat in veel organisaties de verantwoordelijkheid voor het netwerk ver weg gedelegeerd is. Beslissingen om in de hoogste versnelling naar de cloud te gaan worden aan de directietafel genomen, terwijl er vanuit het netwerkbeheer vooral aandacht is voor operationele zaken. In andere gevallen is het beheer en de strategische planning rond het WAN in zijn geheel uit handen gegeven aan een leverancier. Voor die afhankelijkheid betalen organisaties een hoge prijs nu de nieuwe generatie WAN-dienstverlening betere antwoorden biedt op prangende businessvragen.

Inspiratie

De METRI Research whitepaper ‘Next generation WAN services’ biedt volop ideeën om het netwerk te vernieuwen en zo toegang te krijgen tot nieuwe mogelijkheden en innovatie. Er is volop aandacht voor de fundamentele veranderingen in de markt voor WAN-dienstverlening en de impact die dit heeft op de organisatie van de vraagkant. Daarnaast doen de Amerikaanse startup 128 Technology, KPN, Masergy, NTT en Vodafone uit de doeken hoe zij met software defined networking hun klanten beter willen bedienen. Voor meer informatie kun je tercht in het Knowdlegde Center.