De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van oververhitting door het aantrekken van de economie. De tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn inmiddels groter dan voor de crisis tien jaar terug. De toegenomen vraag naar specifieke IT-kennis en ervaring heeft zijn gevolgen voor de inhuurtarieven van extern IT-personeel. Het tarief van IT-flexkrachten die rechtstreeks vanuit een detacheringsovereenkomst of die als zelfstandige ingehuurd worden is sinds 2015 gemiddeld met 4% gestegen. De inhuur vanuit beheer of mantelcontracten geeft organisaties toegang tot lagere tarieven voor veel gevraagde rollen als database administrator of security specialisten.

Stijging

Het merendeel van veel voorkomende IT-functies is het afgelopen jaar in tarief gestegen, blijkt uit een onderzoek dat METRI in opdracht van Fastflex in 2017 uitvoerde naar de tarieven voor werknemers die vanuit een detacheringsovereenkomst of als zelfstandige ingehuurd werden. De gemiddelde inhuurtarieven zijn als percentage met 4% gestegen ten opzichte van eenzelfde onderzoek in 2015. Dat organisaties volop inzetten op applicatieontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de tarieven voor specifieke rollen. Zo is het tarief voor functioneel applicatiebeheerder in twee jaar tijd met 9% omhoog gesprongen.

Digitalisering

Met het herstel van de economie zijn in veel organisaties aanzienlijke vernieuwingstrajecten opgestart om de bedrijfsvoering met technologie ingrijpend te vernieuwen. Om deze digitalisering te laten slagen is vooral ook aandacht nodig voor nieuwe rollen en competenties binnen deze organisaties zelf, omdat eigen medewerkers zich vooral op traditioneel IT-beheer richten. Nederlandse organisaties besteden in vergelijking met andere EU-landen nog relatief weinig aandacht aan een groeiend tekort aan digitale vaardigheden, waaronder data science, security en cloud computing. Ook de vraag naar zachte vaardigheden als klantgerichtheid, bereidheid om te leren en om kunnen gaan met onzekerheden neemt toe.

Transparantie

Afhankelijkheid van externe inhuur is een realiteit waar weinig organisaties aan ontkomen. Sommige cruciale functies en rollen zijn de komende jaren alleen vanuit externe inhuur in te vullen. Dit vergroot het belang van goed inzicht in de bestaande workforce om deze strategisch aan te kunnen passen en te versterken. Een belangrijk instrument om meer duidelijkheid en transparantie aan te brengen in IT-competenties is het European e-Competence Framework (e-CF). Het gebruik van en de kennis over dit raamwerk is alleen beperkt aanwezig.

Deze whitepaper is mede tot stand gekomen

in samenspraak met:

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag