Risicobeheersing van applicatie outsourcing

7 december 2016

Auteur(s): Andre Nadorp Harold van Heeringen Sytse van der Schaaf

Softwareontwikkeling wordt business driver

Het uitbesteden van IT-voorzieningen en diensten is voor veel organisaties gesneden koek. Organisaties outsourcen niet-primaire activiteiten aan een of meerdere gespecialiseerde partijen om meer armslag voor hun primaire proces te krijgen.

Productiviteit meten

Voor het verkrijgen van inzicht moet je meer doen dan voorheen. Dat geldt ook voor het meten van de productiviteit van softwareontwikkeling. Als economisch begrip wordt onder het meten van productiviteit verstaan het meten van een resultaat in relatie tot de inbreng.

Risico beheersing in leverancierselectie

Uit de vele benchmarkonderzoeken die METRI naar softwareontwikkeling heeft uitgevoerd is een duidelijke conclusie te trekken. Er bestaan grote verschillen in productiviteit en kosteneffectiviteit tussen verschillende IT-dienstverleners.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 • Softwareontwikkeling wordt business driver
 • Verschoven perspectief
 • Output en kwaliteit meten

Productiviteit meten

 • Productiviteit van softwareontwikkeling
 • Tariefkaarten voor uren
 • Het belang van productiviteitsmeting
 • Een adequate meeteenheid voor output
 • Geautomatiseerd meten van functiepunten

Risicobeheersing in leverancierselectie

 • Voorsorteren op een data gestuurde relatie
 • Proces en tooling voor performance measurement
 • Meten van de output
 • Meten van de kwaliteit

Conclusies
Bronnen en referenties

Website by Webroots