De afgelopen jaren is met de komst van de Amazon Echo slimme speaker, de Google Home en de virtuele assistenten op smartphones een nieuwe generatie AI (Artificial Intelligence) breed in de markt opgekomen. Computers kunnen nu objecten en mensen herkennen in foto’s of video’s. Die patroonherkenning is ook toegepast in natuurlijke taal om computers taal zoals mensen die gebruiken te laten begrijpen en spreken. Software robots zijn verrassend goed in staat gebleken om menselijke taal te begrijpen en zelf te communiceren.

Deze whitepaper is bedoeld om AI uit te leggen aan mensen die het technologiebeleid van organisaties evalueren. Bestuurders kunnen deze achtergrondinformatie hard gebruiken om zich een oordeel te vormen over het technologiebeleid van een organisatie. Deze context biedt een basis om zin en onzin van elkaar te scheiden en valt vast te stellen voor welke keuzes een organisatie staat als het aan de slag wil met AI.

We laten zien hoe AI op hoofdlijnen werkt door naar de oorsprong van het vakgebied te kijken en de doorbraken te benoemen die er de afgelopen jaren zijn geweest. En we leggen uit waarom en hoe AI de afgelopen vijf jaar in een stroomversnelling is gekomen. Als laatste punt bespreken we de ins en outs van virtuele assistent tot software robot. AI heeft grote hoeveelheden data — en vooral relevante data — nodig om goed te kunnen functioneren. Die is lang niet altijd voorhanden. Daarnaast is een goede balans tussen mens en machine essentieel.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag