Introductie

Tot nu toe hebben veel organisaties op beperkte schaal gebruik gemaakt van cloud computing. Recente markttrends laten zien dat er op dit moment sprake is van een kantelpunt. Het leveren van IT-voorzieningen als een dienst begint steeds meer de standaard te worden. Na de populariteit van software-as-a-service zijn op dit moment infrastructuur- en platformdiensten een stuk populairder geworden.

De aantrekkingskracht van de publieke cloud

De vraag naar publieke cloud diensten is flink toegenomen en breder geworden de afgelopen maanden. Er was de afgelopen jaren vooral aandacht voor software-as-a-Service (SaaS)-producten, die organisaties in staat stelden om functionaliteit in belangrijke onderdelen van het portfolio te vernieuwen.

klaar voor de cloud

Om te bepalen in hoeverre bedrijven hun interne organisatie hebben aangepast en ontwikkeld om clouddiensten goed af te kunnen nemen heeft METRI een volwassenheidsmodel ontwikkeld. In het model is niet alleen vast te stellen op welk punt een organisatie beland is, het model biedt bedrijven ook concrete handvaten om processen rond het afnemen van clouddiensten te verbeteren via gerichte stappen.

[signinlocker id=”13251″][/signinlocker]

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag