It Intelligence metri

Elke IT-organisatie is benieuwd of geleverde prestaties voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen en doelen. Regelmatig krijgen wij hier vragen over vanuit de business en vanuit ontwikkelteams zelf. Men wil bijvoorbeeld de productiviteit van softwareontwikkeling meten om KPI’s te bewaken. Of om inzicht te krijgen en richting te bepalen voor de te stellen prioriteiten, het nemen van maatregelen of om knelpunten op de agenda van het management te krijgen.

Maar wat is eigenlijk productiviteit? Is iemand die iedere dag om 06.00 begint met zijn kantoorbaan en om 18.00 het licht uit doet productiever dan een collega die om 09.00 binnenkomt en om 16.00 vertrekt? Misschien wel, maar het gaat niet alleen om de uren die worden gemaakt, ook wat daarin wordt gedaan. De output is voor veel organisaties veel belangrijker dan de input. Een moderne trend is het verkorten van de werkweek, waarbij de input minder wordt (4 daagse i.p.v. 5 daagse werkweek) en de geleverde output minimaal gelijk blijft.

Productiviteit is in de economie de relatie tussen efficiëntie en de effectiviteit waarmee een organisatie of een hele economie de productiemiddelen (offers) om weet te zetten in resultaat. Productiviteit is een kengetal waarmee de verhouding tussen inspanningen en resultaten inzichtelijk gemaakt wordt.

De universele definitie is output gedeeld door de input. In software ontwikkeling is dit bijvoorbeeld een X aantal eenheden geproduceerde output, gedeeld door een Y aantal uren inspanning.

In veel industrieën is dit één van de belangrijkste metrieken om te meten. In de IT weet men echter meestal niet hoe productiviteit van software ontwikkel, beheer of DevOps teams objectief en gestandaardiseerd gemeten kan worden. Men wil het vaak wel, maar weet niet hoe. De reden hiervoor is dat het vaak relatief eenvoudig is de input te meten van de teams (de uren die worden besteed aan de verschillende activiteiten), maar dat het als moeilijk wordt beschouwd om de output van software ontwikkeling te meten op een gestandaardiseerde, objectieve manier. De output van software ontwikkelteams zou bij voorkeur ‘Business Value’ moeten zijn. Maar wat is Business Value nu eigenlijk, en hoe meet je dat?

Business Value is een ongrijpbaar concept. Mark Schwartz, een vooraanstaande Amerikaanse CIO gaf bijvoorbeeld aan in zijn presentatie over ‘IT Leadership: What Does it Mean to Deliver Business Value?’ dat hij af wilde van de 20% minst winstgevende klanten. Dit wilde hij doen door die groep juist minder functionaliteit te geven, zodat ze naar de concurrent over zouden stappen. Hij noemde dat een legitieme business strategie. Deze strategie zou niet zo snel door een product owner worden gevolgd. Dit is een extreem geval, maar het geeft wel aan dat functionaliteit (meer of juist minder) een belangrijke indicator is van Business Value!

Metri is expert op het gebied van het meten en benchmarken van productiviteit: het leveren van zo veel mogelijk Business Value (output) in zo weinig mogelijk uren (input), maar wel met voldoende kwaliteit, zodat de gebruiker niet afhaakt vanwege tekort schietende non-functional requirements (security, efficiency, usability, etc.).

In onderstaande whitepaper tref je de visie van metri op het meten en monitoren van productiviteit, gebaseerd op standaarden en best practices.