Metri Cost Estimation

Vele organisaties hebben geen professionele schattingsproces en vertrouwen sterk op de ervaring van hun professionals om projecten of agile teams te schatten. Dit resulteert vaak in grote overschrijdingen van budget en doorlooptijd. Miljoenen euro’s worden jaarlijks op deze manier verspild: geld en energie die op een wijze manier besteed had kunnen worden.

Te veel IT-programma’s en met name softwarerealisatieprojecten mislukken, ook in de agile wereld. Daar worden vaak vele redenen voor genoemd, maar één belangrijke reden wordt vaak vergeten: een te optimistische begroting. In tegenstelling tot andere sectoren worden in de IT vaak ‘human judgement’ begrotingen gebruikt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze manier van begroten vrijwel altijd tot (veel) te optimistische begrotingen leidt, met als resultaat onevenredige extra kosten in de uitvoering en daarmee falende projecten.

Bij de opdracht tot het bouwen van een huis verwacht men een nauwkeurige opgave van de prijs, opleverdatum, benodigde materialen en personeel. De architect is in staat om op basis van het aantal kubieke meter inhoud van het huis en de specifieke wensen van de opdrachtgever een begroting te maken. Over het algemeen zal de uiteindelijk prijs en opleverdatum weinig afwijken van die begroting. Wie hetzelfde beeld verwacht bij het ontwikkelen van software, komt vaak bedrogen uit.

Gecertificeerde Metri Software Cost Estimate specialisten meten en begroten al uw IT en Software ontwikkelingsprojecten met behulp van internationale standaarden en state-of-the-art technologie in een kort tijdsbestek. Op deze manier verbetert uw kans op projectsucces aanzienlijk en bespaart u veel geld. In deze whitepaper zet Metri haar visie uiteen op het betrouwbaar begroten van software-ontwikkelprojecten.