Grip op agile softwareontwikkeling

3 november 2016

Auteur(s): Sytse van der Schaaf

Grip op de voortgang

Agile software development en scrum teams hebben bedrijven vandaag de dag veel voordelen gebracht. De nauwe afstemming tussen kleine IT- en business teams heeft in veel gevallen de ontwikkeling en oplevering van software versneld en de kwaliteit en toegevoegde waarde verhoogd.

Het doormeten van een agile project

Bij de traditionele waterval ontwikkelmethode was de projectleider gewend om een schatting op te halen over het ontwerp-, programmeer- en testwerk dat gedaan moest worden en op basis daarvan een team aan het werk te zetten en te houden. Bij een agile aanpak is die verantwoordelijkheid naar het team gedelegeerd.

Slim meten

Organisaties die met functiepunten aan de slag willen, lijken niet om enige vorm van documentatie van de software heen te kunnen. Dat kan een onoverkomelijk bezwaar lijken, omdat bij agile softwareontwikkeling documentatie niet op de eerste plaats komt.

Inhoudsopgave

Dynamiek van scrummen

  • Uitdagingen in agile projecten
  • Rollen en processen in een agile project
  • Grip op output

Het doormeten van een agile project

  • Spanningsveld
  • Inspanning vs productiviteit
  • Maximale impact

Slim meten

  • Standaardisatie
  • Relevantie prestatiecijfers in softwareontwikkeling
  • Conclusie

Website by Webroots