Grip op de voortgang

Agile software development en scrum teams hebben bedrijven vandaag de dag veel voordelen gebracht. De nauwe afstemming tussen kleine IT- en business teams heeft in veel gevallen de ontwikkeling en oplevering van software versneld en de kwaliteit en toegevoegde waarde verhoogd.

Het doormeten van een agile project

Bij de traditionele waterval ontwikkelmethode was de projectleider gewend om een schatting op te halen over het ontwerp-, programmeer- en testwerk dat gedaan moest worden en op basis daarvan een team aan het werk te zetten en te houden. Bij een agile aanpak is die verantwoordelijkheid naar het team gedelegeerd.

Slim meten

Organisaties die met functiepunten aan de slag willen, lijken niet om enige vorm van documentatie van de software heen te kunnen. Dat kan een onoverkomelijk bezwaar lijken, omdat bij agile softwareontwikkeling documentatie niet op de eerste plaats komt.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag