Aankondiging | Succesvol inkopen van managed security services

17 april 2018

Auteur(s): Lucas

Cyberbeveiliging staat hoog op de strategische agenda, omdat het aantal bedreigingen stijgt terwijl de afhankelijkheid van bedrijfskritische IT toeneemt. Veel organisaties overwegen managed security services in te kopen, bijvoorbeeld om actieve vormen van security als monitoring en incidentrespons toe te passen. Hiermee kunnen organisaties hun informatiebeveiliging op een hoger plan brengen en zo risico’s verminderen.

In deze paper kijken we naar de manier waarop bedrijven zo goed mogelijk managed securityservices kunnen sourcen. Het inkopen van SOC-monitoring op de eigen IT-omgeving bijvoorbeeld wordt gezien als een geschikt middel om de weerbaarheid te verhogen. Er zijn eerder signalen van hackpogingen en andere bedreigingen, zodat organisaties hun maatregelen daarop af kunnen stemmen en zo risico’s verkleinen.

Net als bij andere managed services heeft ook de eigen organisatie aanpassingen nodig. In geval van een incident moeten namelijk de inkopende organisatie ook zelf de nodige passende maatregelen nemen. Daarnaast is regie belangrijk om een eventuele discrepantie tussen verwachtingen van klantorganisaties en verantwoordelijkheden van de leverancier te adresseren.
Aan deze whitepaper werkten onderstaande vijf organisaties mee die hun visie geven op incident-monitoring en best practices rond de toepassing van SOC-dienstverlening en security in het algemeen.

 

 

Deze whitepaper is mede tot stand gekomen in samenspraak met de volgende bedrijven.

Aankondiging whitepaper

Schrijf je nu in en ontvang direct de whitepaper op de dag van release in je mailbox.

Website by Webroots