Skip to content

Een voordelig uurtarief: trap er niet in!

Auteur(s): Harold van Heeringen

Mijn buurman zocht een schilder. Hij zette een oproepje via een klus-site en kreeg twee reacties: de ene deed het voor 30 euro per uur, de ander voor 25. Hij koos voor die van 25 per uur. Wat hij niet wist: die van 30 gebruikte twee kwasten tegelijk en zou daarom veel minder uren nodig hebben. Was mijn buurman per saldo toch veel meer geld kwijt…

In de outsourcing-wereld gaat het te vaak precies zo. Veel organisaties outsourcen (een heel groot deel van) hun applicatie management én development, aan één of meerdere leveranciers. Bij applicatie management wordt er heel erg gekeken naar de prijzen van de services, terwijl dat bij development gek genoeg veel minder het geval is. Daar wordt vaak alleen naar uurtarieven gekeken, ook omdat men niet goed weet hoe de output van software development projecten gemeten kan worden.

De afdeling inkoop kijkt daarom vooral (of uitsluitend) naar de zogenaamde rate cards. Ofwel de Excel sheets met daarin de functies en de uurtarieven die de betreffende partijen aanbieden. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat een tester on shore 80 euro kost, off shore kost hij 25 euro en komt-ie uit Roemenië of Polen – near shore – dan gaat het misschien om zo’n 50 euro per uur.

De uitbesteder gaat dan meestal voor de goedkoopste optie. Kort door de bocht gezegd, is de ene tester 50 euro en de andere 52 euro per uur, dan krijgt de eerste de klus. Terwijl de tweede misschien veel sneller werkt, dus productiever is. Of met twee kwasten tegelijk. Nu zal een leek zeggen: je kunt toch vragen hoe effectief hij werkt en hoeveel uur hij erover doet? En de leek heeft gelijk. Echt, uitvragen gebeurt echter veel te weinig.

Heel simpel: vraag gewoon wat de productiviteit is uitgedrukt in uren en functiepunten voor een, bijvoorbeeld, gemiddeld Java-project van gemiddelde omvang, gemiddelde complexiteit en zonder tijdsdruk. Ga de diepte in, vraag door. Neem geen genoegen met alleen een uurtarief. Hier enkele voorbeelden van concrete vragen die je in een uitvraag kunt meenemen:

  • Wat is uw productiviteit voor een gemiddeld complex Java-project met een omvang van 500 functiepunten (FP) in een doorlooptijd van zes maanden uitgedrukt in uren per functiepunt (technisch ontwerp, coding, systeemtest, ondersteuning acceptatietest en project management)?
  • Wat zijn de kosten per functiepunt voor ditzelfde project?
  • Wat is het maximaal aantal defects per functiepunt dat u oplevert in de acceptatietest en in productie (eerste 3 maanden) in ditzelfde project?
  • Welk % productiviteitsverbetering in uren/FP denkt u te kunnen realiseren per contractjaar en op welke manier denkt u dat te kunnen bewerkstelligen?
  • Welk % kostenvermindering (kosten/FP) denkt u te kunnen realiseren per jaar en op welke manier denkt u dat te kunnen bewerkstelligen?
  • Bent u bereid om de prestaties van uw ontwikkelteams te laten meten en benchmarken tijdens de looptijd van het contract en contractuele afspraken te maken ten aanzien van deze prestaties?
  • Bent u bereid een Basis of Estimate-document (een document waarin de begroting gedetailleerd wordt onderbouwd) mee te leveren met de afzonderlijke projectbegrotingen?

De meer volwassen softwareleveranciers schrikken overigens niet van dit soort vragen. Die zijn gewend hun eigen capablities te meten en te verbeteren en zijn daarom prima in staat dit soort vragen te beantwoorden.

Laatst sprak ik een klant die dolblij was dat hij voor een bepaald contract het uurtarief van 80 naar 76 euro had weten te krijgen. Wat hij niet beseft is dat die leverancier zeer waarschijnlijk wat extra uren zal maken, zolang jij niet meet wat hun productiviteit is. Om die reden levert METRI de service supplier performance measurement (SPM). Het meten van leveranciers op productiviteit, kosten, time-to-market en kwaliteit geeft organisaties veel meer grip op de value for money die ze krijgen en ook stuurmogelijkheden in handen om deze zaken tijdens de looptijd te laten verbeteren. Door middel van objectieve metingen kunnen we de performance meten, vergelijken met de markt en kunnen er duidelijke en realistische  targets vastgesteld worden om met elkaar naartoe te werken. Zo kun je de prijs per vierkante meter benchmarken en kijken hoe die prijs zich verhoudt met vorig jaar, of vorige maand. Als je dat allemaal weet, dan pas heb je als organisatie grip op de zaak en kun je pas echt sturen en keuzes maken.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777