Impact digitalisering op inhuurtarieven

De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van oververhitting, waardoor tarieven van externe IT-specialisten in veel gevallen sterk gestegen zijn. Naast het aantrekken van de economie in brede zin, is de vraag toegenomen door een stevige investeringsagenda van veel organisaties waarbij de inzet van nieuwe technologie een centrale rol inneemt.

Sommige cruciale functies en rollen zijn de komende jaren alleen vanuit externe inhuur in te vullen. Om deze digitalisering te laten slagen is vooral ook aandacht nodig voor nieuwe rollen en competenties binnen deze organisaties zelf, omdat eigen medewerkers zich vooral op traditioneel IT-beheer richten. Nederlandse organisaties besteden in vergelijking met andere EU-landen nog relatief weinig aandacht aan een groeiend tekort aan digitale vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn data science, security en cloud computing specialisten. Ook de vraag naar zachte vaardigheden als klantgerichtheid, bereidheid om te leren en om kunnen gaan met onzekerheden neemt toe.

De verschillende inhuurvormen kennen niet allemaal dezelfde tariefstijgingen. De tarieven van rechtstreekse inhuur van zelfstandigen of gedetacheerden stegen sneller dan werknemers die via beheercontracten werden ingehuurd. Veel gevraagde rollen als database administrator of securityspecialisten zijn wat prijs betreft het beste vanuit mantelcontracten af te nemen. De afhankelijkheid van externe inhuur kan ook omlaag door goed inzicht te vergaren in de bestaande workforce. Het European e-Competence Framework (e-CF) kan een belangrijk instrument zijn om meer duidelijkheid en transparantie te krijgen over IT-competenties.

METRI volgt al jaren de tarieven van veel voorkomende IT-rollen op de voet. Organisaties, die met een flexibele schil werken, hebben er belang bij om de inhuurtarieven transparant te maken. De kennis in de opbouw van inhuurtarieven en marktconformiteit van tarieven zijn een belangrijk middel om te sturen op een goede verhouding van tarief en kwaliteit. Betaal ik te veel of juist te weinig voor de verschillende IT-rollen is een kardinale vraag in een effectieve wervingstrategie. Met de tool ITFlexrate, gebaseerd op de uurtarieven database van METRI, krijg je dit inzicht.

Deel dit artikel:

Artikelen & Blogs

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777