Vliegtuigpassagier aan de stuurknuppel?

Is dat niet net zoiets als de business verantwoordelijk maken voor IT? Eerst naar de cockpit. Vliegen wordt steeds beter ondersteund door zogenaamde avionica: elektrische systemen aan boord, navigatietoepassingen en vluchtgeleiding. Betekent dit dan ook dat eenieder veilig van A naar B kan vliegen? Natuurlijk niet. Maar ik denk dat je met enige basiskennis en de huidige stand van de techniek een heel eind komt, als de omstandigheden meewerken tenminste.

De uitdaging start als het systeem niet meer aan de verwachtingen voldoet of de omstandigheden onvoorspelbaar worden. Om met het laatste te beginnen: een ervaren piloot heeft een grotere kans een toestel veilig rond een onweersgebied te navigeren. Maar ook bij systeemfalen kan een piloot nog veilig handelen, terwijl een leek waarschijnlijk de verkeerde beslissingen neemt.
Bij de inzet van IT lijkt een dergelijke vergelijking niet onrealistisch. Laten we nog even in hogere sferen blijven: als passagier zou ik graag bepalen waar en wanneer en volgens welke route ik van A naar B vlieg. Van alle gemakken voorzien, binnen mijn doelstelling, snel, maar natuurlijk ook veilig. Maar we begrijpen allemaal dat dit misschien niet de meest (bedrijfskritisch) verstandige invulling is voor het bereiken van mijn reisdoel.

Tot zover de analogie met de luchtvaart. Steeds vaker neemt bij de ontwikkeling van IT-oplossingen de business het roer over van centraal georganiseerde IT. Methodieken als agile en devops zijn hier volledig voor ingericht en lijken steeds meer invulling te geven aan de bedrijfsdoelstellingen. Het werken aan gewenste functionaliteit op het moment dat je het (bijna) nodig hebt klinkt logisch en effectief. En dit zal best zo zijn, maar…

Wat als de voorspelbaarheid van de onderliggende techniek niet voldoet aan de verwachting of als de omgeving tóch weerbarstiger is dan ingeschat?
In mijn beeld van de werkelijkheid kan het één – informatietechnologie – niet zonder het ander – de business: het is verstandig om de techniek een plaats te geven in de bedrijfsdoelstellingen. En gelukkig zijn er op dit vlak gunstige ontwikkelingen: er komt steeds meer tooling beschikbaar om de technische kant van applicatieontwikkeling door business-georiënteerde bestuurders te laten beoordelen. Het vroeg constateren van mogelijke problemen die zijn veroorzaakt door technische ‘fouten’ zal veel leed bij de business voorkomen, wat op de lange termijn meer waarde zal bijdragen voor alle stakeholders. Bewustwording hiervan lijkt het sleutelwoord.

METRI werkt al geruime tijd samen met software intelligence specialist CAST. Samen hebben we diensten ontwikkeld waarmee je op alle niveaus binnen de applicatie-ontwikkelketen inzicht verkrijgt. De tooling onderzoekt de technische bouwblokken van de door de business gevraagde oplossing. Dashboards en marktvergelijkingen geven inzicht in de technische kwaliteit en eventuele risico’s, en onderbouwen de businessdoelstellingen met op feiten gebaseerde marktwaarden. Echte samenwerking tussen techniek en toegevoegde waarde. Dus misschien toch een passagier in de cockpit, maar dan als goed geïnformeerde co-piloot. Zo kun je samen tot grote hoogte stijgen!

De werkplek van de toekomst zet de gebruiker centraal

Bron: NFC Index

Mobile computing heeft de traditionele werkplek achterhaald gemaakt. Flexibel werken op het moment en de plek die werknemers het beste uitkomt, is de norm geworden. Dat betekent andere devices maar vooral ook data en applicaties die die mobiliteit optimaal ondersteunen. Dat is complex, maar niet voor de  werknemer. Deze moet op verschillende devices snel en zonder omhaal het werk kunnen doen. Een slimme kijk op de werkplek zorgt dat organisaties klaar zijn voor veranderingen in de toekomst. METRI ondersteunt bedrijven bij het maken van deze keuzes.

Wat voor werk moet een werknemer precies doen en hoe ziet dat werk eruit buiten de kantoormuren, zijn belangrijke vragen als een organisatie de werkplekautomatisering wil vernieuwen. In een toekomstbestendige visie op de werkplek zijn ook heldere antwoorden geformuleerd op de vraag hoe de IT-afdeling en het facilitair management werknemers zo productief mogelijk kunnen maken met technologie. Want één ding is duidelijk: de werkplek is tegenwoordig veel meer dan de traditionele Windows PC alleen. Een smartphone en andere devices horen er net zo hard bij. Werknemers waarderen de keuzemogelijkheid. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat werknemers die keuze en zeggenschap hebben over hun werkplek en manier van werken, productiever en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Om dit als organisatie waar te kunnen maken is rol- en contextgebaseerde werkplekautomatisering een vereiste. Dat betekent niet één standaard voor iedere werknemer, maar het ondersteunen van verschillende smaken en varianten van de werkplek binnen de organisatie. De technologie heeft niet bepaald stil gestaan en ondersteunt deze vraag naar variatie goed. Zogenaamde online werkplekkenbieden organisaties de mogelijkheid om niet iedere werknemereen volwaardige Windowsdesktop te hoeven geven.Het afleveren van taakspecifieke informatie op een via debrowser ontsloten device biedt organisaties de mogelijkheid om sommige medewerkers hun werk te laten doen met een webvariant van applicaties of webformulieren. Ook onderweg zijn werknemers met dit soort formulieren of apps doelgericht en efficiënt te ondersteunen. Door meer prioriteit te geven aan data en applicaties in plaats van de hardware om toegang te krijgen tot deze informatie ontstaat ruimte voor een nieuw perspectief.

Differentiatie in de gebruikersrollen, zorgt dat er grote besparingen mogelijk zijn. In het afgelopen decennium is de technologie uitgekristalliseerd om de werkplek zo goed en zo efficiënt mogelijk vanuit een datacenter aan de eindgebruikers
aan te bieden. Technologie als server based computing en virtual desktop infrastructure heeft de beheermogelijkheden sterk vergroot, maar deze aanpak gaat met hoge licentiekosten gepaard. Door bij de werkplekinrichting volwaardige Windows- en Citrixomgevingen af te wisselen met online werkplekken nemen organisaties de mogelijkheid ter hand om de werkplekkosten te verlagen, terwijl ambulante medewerkers in veel gevallen beter bediend
worden.

Verclouderiseren

Ondanks de betere afstemming van de technologie op de individuele gebruiker zijn de kosten voor het werkplekbeheer niet toegenomen, maar juist gedaald. Dat komt door de desktoptechnologie, maar ook markttrends spelen mee.
De al langer spelende trend om het onderhoud voor de werkplekken uit te besteden aan gespecialiseerde partijen heeft zich versterkt doorgezet. Door een breed aanbod zijn de prijzen per werkplek gedaald. Daarnaast is er een nieuwe trend in het aanbod. Er komen steeds meer leveranciers die de werkplek als een standaarddienst uitleveren. METRI duidt dit ook wel aan als het verclouderiseren van de werkplek. Bij zo’n aanpak krijgt de werknemer via de browser op verschillende devices toegang tot de data en applicaties die hij of zij nodig heeft. De software die dit mogelijk maakt draait in het datacenter van de leverancier.

Doordat providers in hun datacenters zo’n werkplek verregaand gestandaardiseerd hebben en aan meerdere gebruikersorganisaties
uitleveren is het aanbod in prijs geoptimaliseerd. Het gaat dan bepaald niet om een kale werkplek waar je weinig mee kunt. Er zijn in zo’n cloud werkplek
verrassende combinaties mogelijk tussen bijvoorbeeld productiviteitssoftware als Office 365 en hulpmiddelen voor bereikbaarheid als Skype for business. De sterke opkomst van Software-as-a-Service heeft ervoor gezorgd dat dit soort
software uitstekend ontsloten is via internet en organisaties door slimme combinaties veel waar voor hun geld kunnen krijgen. Door een prijs per maand per medewerker voor zo’n aanbod te betalen kunnen de werkplek- en telematicakosten flink omlaag. Dat is dit jaar goed te zien in de daling van de ICT-kosten per werkplek. Een belangrijk voordeel van een cloudwerkplek is dat deze schaalbaar is. Na een piek van tijdelijke werknemers kunnen dit soort
werkplekken weer uitgezet worden, waardoor organisaties alleen betalen voor het gebruik.

Het is dus belangrijk om bij de inrichting van de werkplek meer prioriteit te geven aan data en applicaties dan aan de hardware.METRI is een Fact Based IT adviesorganisatie gespecialiseerd in sourcing en benchmarking die organisaties helpt bij het verbeteren van de inrichting en besturing. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van marktontwikkelingen en trends.

[wysija_form id=”1″]