Onderzoek naar tarieven voor ICT-inhuur

Nu de economie is aangetrokken, zijn veel organisaties aan de uitvoer van ambitieuze IT-investeringen begonnen. Veel organisaties zijn op zoek naar extra personele capaciteit om een piek in ICT-werkzaamheden aan te kunnen of willen via inhuur van personeel specifieke of ontbrekende ICT-kennis aantrekken.

Deze groeiende vraag naar externe ICT-ers heeft zijn impact op de inhuurtarieven. METRI voert derhalve ook dit jaar weer een onafhankelijk onderzoek uit naar de uurtarieven van externe inhuur binnen het ICT-domein van bedrijven. Het is een herhaling van het onderzoek dat METRI reeds in 2013, 2014 en 2015 in opdracht van Fastflex heeft uitgevoerd.

Organisaties die meedoen aan het onderzoek krijgen inzicht hoe de eigen uurtarieven voor 28 verschillende functies en rollen zich verhouden ten opzichte van de inhuurtarieven in de markt. In de vergelijking wordt een onderscheid gemaakt tussen junior, medior en senior niveau. Dergelijke onafhankelijke informatie zorgt ervoor dat organisaties scherper en kwalitatief beter kunnen inhuren. Deze informatie is ook te gebruiken voor een review van de eigen inkoopstrategie.

Meer informatie

De resultaten van het marktonderzoek zullen in het begin van het derde kwartaal van dit jaar bekend gemaakt worden. Om ook uw inhuurtarieven op markconformiteit te laten controleren kunt u meedoen aan het onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met METRI.