Samenstellen informatiebeleidsplan, uitvoeren strategie en Best Value leveranciersselectie

Stichting Warande is een verpleging & verzorging organisatie met vijf locaties in Zeist, twee in Houten en één in Bilthoven. Er werken ruim 1030 medewerkers en 490 vrijwilligers. De locaties hebben meer dan 600 woningen. Deze bestaan uit woningen voor bewoners met intensieve zorg en woningen voor pension wonen waarbij bewoners zorg op maat kunnen ontvangen.

Stichting Warande en Antroz (zorg georiënteerd op Antroposofie) zijn per 1 januari 2015 bestuurlijk gefuseerd. Deze fusie organisatie (met de naam Warande) had de behoefte aan een ICT strategie en een beleidsplan. Dit informatiebeleidsplan dient de basis te vormen van het te volgen beleid op gebied van ICT en informatiemanagement.

Warande wilde ook bekijken welke ICT dienstverlening van de gefuseerde organisatie door externe bedrijven kan worden uitgevoerd. Deze IT sourcing strategie moest passen bij het informatiebeleid.

METRI heeft aan de hand van verschillende inhoudelijke workshops een Informatiebeleidsplan opgesteld. In dit Informatiebeleidsplan, waarin ook de ICT strategie is opgenomen, is van groot belang in een omgeving waarin ICT in toenemende mate van strategische waarde is. Uit dit beleidsplan volgende onder meer het advies dat Warande diende te investeren in informatiemanagement en de “harde” ICT beter kon uitbesteden.

Hierop volgend heeft METRI een sourcing advies uitgebracht. METRI heeft daarna de leverancierselectie begeleid door gebruik te maken van de methodiek van Best Value Procurement. Deze methodiek geeft leveranciers meer kans om vanuit hun kracht toegevoegde waarde te bieden aan Warande. Immers de leverancier is deskundig.

Warande heeft een leverancier geselecteerd en heeft na een succesvol verlopen concretiseringsfase het contract met de gekozen leverancier getekend.

corp-warande

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.