De Vlaamse overheid, lokale en provinciale overheden binnen Vlaanderen wensen objectief advies te krijgen over de inhoudelijke waarde versus te betalen kostprijs voor bepaalde bestaande of geplande ICT-goederen (hardware of software) en ICT-diensten. Dergelijk advies is gebaseerd op vergelijkbare diensten of goederen in internationale context, voor zover relevant binnen de (Vlaamse/Belgische) overheidssector. Het doel van deze adviezen is een kostefficiënter en transparanter gebruik van de ICT-gerelateerde budgetten.

De Vlaamse Overheid heeft in 2016 daartoe een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het gunnen van een raamovereenkomst aan één opdrachtnemer. IDC Metri heeft de Europese aanbesteding in samenwerking met PWC gewonnen.

Sinds 2016 heeft IDC Metri voor verschillende entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap benchmark opdrachten uitgevoerd en voert nog steeds ICT benchmarks uit onder de raamovereenkomst. Dat kan zijn op contracten met leveranciers, dan wel in het kader van de kosten die worden gemaakt op het ICT domein.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Deze referentie van de Vlaamse Overheid is onderdeel van onze uitvoerige IT-Benchmarking en IT-Sourcing dienstverlening. Het is slechts één van de vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Klik hier voor een volledig overzicht val al onze referenties en leer over de verschillende manieren waarop IDC Metri jouw bedrijf kan helpen.