Begeleiden aanbesteding exploitatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud functiewaarderingsysteem HR21 voor Vereniging Nederlandse Gemeenten

HR21 is hét functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten. HR21 is in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 ontwikkeld en in exploitatie genomen door een consortium van leveranciers. De huidige exploitatietermijn verloopt 1 april 2022. De VNG diende de opdracht vanwege het verlopen van de contracttermijn opnieuw aan te besteden en heeft IDC Metri gekozen voor de ondersteuning bij het gehele aanbestedingsproces.

IDC Metri heeft de gehele aanbesteding begeleid en heeft onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • uitvoeren van een health check op de applicatiecode van het bestaande functiewaarderingssysteem inclusief advies
  • uitvoeren van een marktconsultatie om de mogelijkheden te inventariseren voor herbouw en exploitatie van het HR21 functiewaarderingssysteem
  • samenstellen van het bestek inclusief de gebruikersvraag, verbeterpunten tov het huidige systeem en contract, de eisen en wensen en de gunningscriteria
  • opstellen van de beoordelingsmethodiek en begeleiden bij de beoordeling en selectie
  • adviseren en begeleiden bij de contractering en de af te sluiten overeenkomst en exploitatiemodel

Buiten de afgeronde opdracht voor het begeleiden bij de aanbesteding levert IDC Metri ook een programmamanager die de VNG begeleidt bij een succesvolle herbouw en implementatie-proces van een nieuw HR21.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Deze referentie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is onderdeel van onze uitvoerige IT-Sourcing dienstverlening. Het is slechts één van de vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Klik hier voor een volledig overzicht van al onze referenties en leer over de manieren waarop IDC Metri jouw bedrijf kan helpen.