De klant is een internationale financiële dienstverlener die zich bezighoudt met bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeringen en onroerend goed. De klant heeft in meer dan 45 landen in totaal meer dan 40.000 fte’s in dienst en biedt werk aan ongeveer 10 miljoen klanten over de hele wereld. Op het niveau van tier 1-kapitaal is deze financiële dienstverlener een van de grootste financiële instellingen ter wereld.

Om deze financiële dienstverlener bij te staan in de wereldwijde Break-fix-activiteiten die nodig zijn om haar hardware te onderhouden was men op zoek naar een wereldwijde Break-fix-partner inzake netwerk-componenten. Men zocht daarbij een logistiek sterke partner die de klant ontlast in zijn dagelijkse taak om defecte apparaten te herstellen / vervangen / repareren. Daarnaast streefde men naar het gebruik van één wereldwijd Service- en Bestelportaal.

METRI heeft in de rol van projectleider het projectteam van deze financiële dienstverlener aangestuurd en begeleid bij het leverancierselectieproces. Hierbij diende niet alleen het Nederlandse team te worden aangestuurd, maar diende tevens voor internationale buy-in te worden zorggedragen.

De activiteiten van METRI bestonden onder meer uit:

  • Opstellen planning
  • Bewaken tijdslijnen
  • Aansturen teams NL en Global
  • Faciliteren periodieke projectmanagement overleggen
  • Zorgdragen voor dataverzameling NL en Global
  • Verslaglegging richting management
  • Faciliteren in samenstellen RFP
  • Faciliteren in beoordelingsproces
  • Faciliteren besluitvorming

Het resultaat van deze leverancierselectie is de selectie van een leverancier voor de uitvoering van de global break/fix activiteiten van de netwerkcomponenten. Gedurende het traject zijn alle vooraf gestelde mijlpalen gehaald en is de opdracht binnen de vooraf beoogd aantal uren uitgevoerd.  METRI heeft de opdracht naar tevredenheid van de klant uitgevoerd, waarbij de klant METRI voor de invulling van haar rol van projectmanager met een 8 heeft beloond.