Miljoenen Nederlanders vertrouwen voor hun inkomen na pensionering op hun pensioenuitvoerders. Al meer dan 30 jaar verzorgt TKP de pensioenuitvoering voor een groot aantal pensioenfondsen. TKP is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland. Ruim 3,7 miljoen Nederlanders en 23 fondsen vertrouwen op de dienstverlening van TKP.

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Dit betekent een zeer significante verandering in o.a. het ICT-landschap van TKP voor de komende jaren, onder regie van een overkoepelend programma. Het management van TKP heeft objectief en onderbouwd inzicht nodig in de te verwachten kosten en doorlooptijd van de ICT aanpassingen in dit programma om haar stakeholders te informeren. 

Software Cost Estimation bestaat uit het vaststellen van de omvang van hetgeen gerealiseerd moet worden en het bepalen van een realistische productiviteit waarmee men dit kan realiseren. De omvang wordt vastgesteld in functiepunten, de enige internationale standaard voor het kwantificeren van functionele omvang.

TKP heeft zelf een indicatieve functiepuntanalyse opgesteld op basis van de logische entiteiten in het domeinmodel dat aan de basis ligt voor de realisatie.

TKP heeft aan IDC Metri gevraagd:

  • Een “expert opinion” validatie op de high-level schattingen van TKP;
  • Een extern bruikbare, onderbouwde en betrouwbare prognose ten aanzien van doorlooptijd en kosten op dit programma;
  • Een intern advies om vanuit metrieken de voorspelbaarheid, bestuurbaarheid en de effectiviteit van agile teams te borgen.

De opgeleverde begroting betreft o.a. de volgende componenten:

  • Validatie van de indicatieve FPA
  • Productiviteitsanalyse
  • De toegepaste begrotingsparameters, zoals b.v. technologie, team capabilities, complexiteit, etc.
  • De minimale, te verwachten en maximale begroting voor wat betreft uren, kosten en doorlooptijd.
  • De benodigde uren gespecificeerd per functie/rol.
  • Antwoord op een aantal scenario’s,
  • Advies ten aanzien van de metrics die kunnen worden ingezet om de voortgang van het project objectief te monitoren en de mogelijkheden op basis hierop vroegtijdig bij te sturen.

IDC Metri heeft deze opdracht in een zeer korte doorlooptijd uitgevoerd. De opgeleverde begroting verschaft TKP het benodigde inzicht in de minimum, de meest waarschijnlijke en de maximum te verwachten kosten en doorlooptijd. Hiernaast heeft IDC Metri het effect van bepaalde scenario’s aangegeven en een monitor instrument geadviseerd waarmee TKP het programma kan besturen om het resultaat binnen de gestelde bandbreedtes te houden en eventueel vroegtijdig bij te sturen als dit nodig is.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.