TBI is een groep ondernemingen die de fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. In heel Nederland is haar werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers. Binnen de segmenten Techniek, Bouw en Infra onderscheidt TBI vijf marktgeoriënteerde clusters, waarbinnen de TBI-ondernemingen vanuit verschillende disciplines de markt bewerken, samenwerken en kennis delen: Vastgoed – Wonen – Utiliteit – Technologie – Mobiliteit.

Digitale connectiviteit speelt een grote rol voor TBI bij het bereiken van haar doelen. IoT, sensortechnologie en big data vergroten de potentiele toepassingen in haar bouwsystemen en ondersteunt TBI bij het creëren van waarde. Een volledig functioneel en betrouwbaar wide area-netwerk is hiervoor cruciaal.

De overeenkomst tussen TBI en de connectiviteitdienstverlener liep op termijn af. TBI heeft METRI gevraagd haar te ondersteunen bij de selectie en contractering van een leverancier die een future proof wide-area network kan realiseren.

METRI heeft TBI begeleid bij het gehele traject:

  • Samenstellen van een leverancier longlist.
  • Verzamelen van de business en technische eisen van TBI m.b.t. connectiviteit.
  • Inbreng inhoudelijke kennis ten behoeve van het bepalen van de exacte scope en de juiste doorvertaling naar de marktuitvraag.
  • Zorgdragen voor communicatie richting de marktpartijen in alle fasen.
  • Zorgdragen voor de RfP-procedure en het RfP-document.
  • Uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de inschrijvende partijen. De prijzen zijn daarbij tevens afgezet tegen de in de markt geldende prijzen.
  • Zorgdragen voor de feitelijke contractering.

In een korte doorlooptijd heeft TBI met behulp van de markt- en inhoudelijke kennis van METRI een leverancier geselecteerd. Met het nieuwe contract realiseert TBI een verlaging op haar netwerkkosten conform de inschatting vooraf van METRI. De geselecteerde oplossing is op basis van SD-WAN, een netwerk dat meegroeit met de wensen en eisen van TBI.