SSC-ONS is het shared service center van de Provincie Overijssel en de gemeentes Zwolle, Kampen, Dalfsen en Westerveld.

SSC-ONS ICT is op een punt aangekomen waarin zij een beslissing moet nemen over de vernieuwing van de huidige infrastructuur. Om ze in staat te stellen om het juiste besluit te nemen, heeft Metri een sourcing strategie opgesteld voor de diensten “datacenter, server & opslag en infra diensten” en de “werkplek-dienstverlening”. Bij het samenstellen van de sourcing strategie diende rekening te worden gehouden met de strategische doelstellingen van SSC-ONS. De sourcing strategie is opgesteld in samenwerking met SSC-ONS ICT en haar partners.

Als onderdeel van de sourcing strategie heeft Metri de huidige IT-situatie in kaart gebracht. Om een compleet beeld te krijgen heeft Metri een datacollectie gedaan, zijn workshops gehouden en interviews afgenomen met directie, IT-management SSC-ONS en partners.

Op basis van de verzamelde gegevens, zijn met SSC-ONS ICT workshops gehouden om de uitgangspunten, scope, sourcing drivers, kaders en richtlijnen vast te stellen. Vanuit Metri zijn de markt- en technologische ontwikkelingen hieraan toegevoegd om tot een complete analyse voor de sourcing strategie te komen.

De sourcing strategie geeft SSC-ONS systematisch de te bereiken doelen, de scope, de beste sourcingvorm en hoe dit geïmplementeerd kan worden weer. In vervolg op de sourcing strategie is de opdracht aan Metri verleend voor het samenstellen van een business case voor de juiste impactbepaling op diensten-, financieel- en HR-vlak. Mede op basis van de uitkomsten van deze Business case wordt de beste strategie voor de betreffende diensten bepaald.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.