SSC-ONS is het shared service center van de Provincie Overijssel en de gemeentes Zwolle, Kampen, Dalfsen en Westerveld.

SSC-ONS ICT is op een punt aangekomen waarin zij een beslissing moet nemen over de vernieuwing van de huidige infrastructuur. Om ze in staat te stellen om het juiste besluit te nemen, heeft IDC Metri een sourcing strategie opgesteld voor de diensten “datacenter, server & opslag en infra diensten” en de “werkplek-dienstverlening”. Bij het samenstellen van de sourcing strategie diende rekening te worden gehouden met de strategische doelstellingen van SSC-ONS. De sourcing strategie is opgesteld in samenwerking met SSC-ONS ICT en haar partners.

Als onderdeel van de sourcing strategie heeft IDC Metri de huidige IT-situatie in kaart gebracht. Om een compleet beeld te krijgen heeft IDC Metri een datacollectie gedaan. Daarnaast zijn er workshops gehouden en interviews afgenomen met directie, het IT-management van SSC-ONS en partners.

Op basis van de verzamelde gegevens, zijn met SSC-ONS ICT workshops gehouden om de uitgangspunten, scope, sourcing drivers, kaders en richtlijnen vast te stellen. Vanuit IDC Metri zijn de markt- en technologische ontwikkelingen hieraan toegevoegd om tot een complete analyse voor de sourcing strategie te komen.

De sourcing strategie geeft SSC-ONS systematisch de te bereiken doelen, de scope en de beste vorm van sourcing weer. Daarnaast kijkt het hoe dit alles het beste geïmplementeerd kan worden. In vervolg op de sourcing strategie is de opdracht aan IDC Metri verleend voor het samenstellen van een business case voor de juiste impact bepaling op diensten-, financieel- en HR-vlak. Mede op basis van de uitkomsten van deze Business case wordt de beste strategie voor de betreffende diensten bepaald.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Dit is slechts een van de vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Lees hier onze overige referenties.