Voor Stedin, een netbeheerder, heeft METRI een sourcing strategie uitgevoerd.

Stedin is in 2016 afgesplitst van Eneco en heeft een eigen IT-afdeling met eigen verantwoordelijkheden. Er was behoefte aan het vaststellen van een meerjaren visie (2020) op het gebied van IT en daarbij in het bijzonder rekening houdende met contracten die aflopen zoals onder meer het contract inzake kantoorautomatisering/basisinfrastructuur.

METRI heeft in samenwerking met Stedin de sourcing strategie vormgegeven. Deze sourcing strategie geeft systematisch de te bereiken doelen, de scope, de onderverdeling (verkaveling), de beste sourcingvorm per kavel en hoe dit wordt bereikt weer. Hierbij heeft METRI ook informatie ingebracht over de recente marktontwikkelingen en trends.

Als onderdeel van de bepaling van de strategie heeft METRI de huidige IT-situatie in kaart gebracht met betrekking tot onder meer leveranciers, trends, programma’s en aflopende contracten. Daaropvolgend is op basis van de met Stedin vastgestelde uitgangspunten, scope, sourcing drivers, kaders en richtlijnen een analyse gemaakt van het betrokken IT-speelveld en is een passende strategie en verkaveling vastgesteld.

Uit de sourcing strategie kwam onder meer naar voren dat in ieder geval twee belangrijke aanbestedingen dienden te worden uitgeschreven. Een aanbesteding inzake werkplekdienstverlening en een aanbesteding inzake Applicatie beheer (Cloud). METRI heeft daarop Stedin begeleid bij de eerste fase van het formuleren van deze aanbesteding uitvragen. De aanbestedingen zijn verder door de interne inkoopafdeling begeleid.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.