Voor Stedin, een netbeheerder, heeft IDC METRI een sourcing strategie uitgevoerd. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin heeft in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen. Behalve drie van de vier grote steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam valt ook de Rotterdamse Haven onder het gebied van de netbeheerder.

Stedin is in 2016 afgesplitst van Eneco en heeft een eigen IT-afdeling met eigen verantwoordelijkheden. Er was behoefte aan het vaststellen van een meerjaren visie (2020) op het gebied van IT en daarbij in het bijzonder rekening houdende met contracten die aflopen zoals onder meer het contract inzake kantoorautomatisering/basisinfrastructuur.

IDC METRI heeft in samenwerking met Stedin de sourcing strategie vormgegeven. Deze sourcing strategie geeft systematisch de te bereiken doelen, de scope, de onderverdeling (verkaveling), de beste sourcingvorm per kavel en hoe dit wordt bereikt weer. Hierbij heeft IDC METRI ook informatie ingebracht over de recente marktontwikkelingen en trends.

Als onderdeel van de bepaling van de strategie heeft IDC METRI de huidige IT-situatie in kaart gebracht met betrekking tot onder meer leveranciers, trends, programma’s en aflopende contracten. Daaropvolgend is op basis van de met Stedin vastgestelde uitgangspunten, scope, sourcing drivers, kaders en richtlijnen een analyse gemaakt van het betrokken IT-speelveld en is een passende strategie en verkaveling vastgesteld.

Uit de sourcing strategie kwam onder meer naar voren dat in ieder geval twee belangrijke aanbestedingen dienden te worden uitgeschreven. Een aanbesteding inzake werkplekdienstverlening en een aanbesteding inzake Applicatie beheer (Cloud). IDC METRI heeft daarop Stedin begeleid bij de eerste fase van het formuleren van deze aanbesteding uitvragen. De aanbestedingen zijn verder door de interne inkoopafdeling begeleid.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Deze referentie is slechts een van de vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Klik hier voor een volledig overzicht van alle referenties.