Een zelfstandig bestuursorgaan laat één van haar kernsystemen vernieuwen door een externe leverancier. Om de kwaliteit van de opgeleverde software te toetsen maakt de opdrachtgever gebruik van rapportages over hoe deze zich verhoudt tot de afgesproken architectuur- en code standaards.

De manier waarop de leverancier rapporteert geeft de opdrachtgever onvoldoende houvast om vast te kunnen stellen of de opgeleverde software voldoet aan de afgesproken standaards. Het programmamanagement van de opdrachtgever had behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de gebruikte standaards en de wijze waarop de leverancier hierover rapporteerde.

Het zelfstandig bestuursorgaan heeft METRI gevraagd om vast te stellen of de afgesproken architectuur- en code standaards passend zijn voor de aard van het nieuwe kernsysteem. Daarnaast heeft de opdrachtgever gevraagd op welke wijze de rapportage hierover verbeterd kan worden om het projectmanagement in staat te stellen de kwaliteit van de opgeleverde software te beoordelen en zonodig gerichte maatregelen te nemen.

METRI heeft vastgesteld dat de gebruikte architectuur- en code standaards op punten nog wel te verbeteren zijn. Voor het benodigde inzicht is het vooral van belang dat de rapportage anders wordt opgezet, zodat het beter geschikt is voor het programmamanagement van de opdrachtgever om de juiste basisinformatie te krijgen om besluiten te kunnen nemen over de voortgang van het programma.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.