Een nationaal opererende Service Provider ontwikkelt en beheert een groot aantal applicaties voor meerdere klanten in voornamelijk Nederland. Samen met een van haar grootste klanten, die zich bevind in de sierteelt sector, is de wens geuit om de kwaliteit van de applicaties te meten en de prestaties van de door Service Provider geleverde DevOps teams objectief vast te stellen en te vergelijken met de markt.

Metri heeft haar Agile Team Performance Monitor service uitgevoerd op twee van de door Service Provider onderhouden applicaties. Op basis van de aangeleverde code is een system-level assessment uitgevoerd, waarbij niet alleen de code is geanalyseerd, maar ook is gekeken naar eventuele issues in de architectuur en in de gebruikte ‘third-party’ componenten. Metri gebruikt hierbij de wereldwijd toonaangevende technologie CAST Application Intelligence Platform (AIP), dat de software op systeemniveau meet tegen ruim 1800 regels en best practices aanbevolen door organisaties als ISO, CISQ, SEI, NIST, OWASP, OMG en Mitre. Naast de technische kwaliteit is ook de geleverde functionele omvang vastgesteld in automated function points (AFP) en enhancement function points (EFP). Metri heeft daarnaast de bestede uren, kosten, defects en andere project karakteristieken vastgesteld en daarmee werd het mogelijk de agile team performance metrics vast te stellen: Productiviteit, Cost Efficiency, Delivery Speed en Project Quality.

De Service Provider en de klant hebben een compleet en fact-based inzicht gekregen in de kwaliteit van de applicaties en de geleverde prestaties van de teams, ook in vergelijking met de marktgemiddelden voor vergelijkbare teams. Het betreft o.a. de volgende metrics:

Applicatie

 • Robustness – meet het risico op incorrecte werking / incidenten
 • Security – meet het risico op security breaches
 • Efficiency – meet het risico op inefficient gebruik van resources als databases
 • Changeability – meet hoe snel een wijziging kan worden doorgevoerd
 • Transferability – meet hoe snel een nieuw teamlid up to speed komt.
 • Critical Violations – de ‘never-to-do’s’ in code, gemeten tegen alle standaarden en best practices
 • Technical Debt – de kosten om alle grote issues in de applicatie te verbeteren
 • Functiepunten – de functionele omvang van de applicaties (AFP) en de geleverde functionaliteit in de sprints die zijn gemeten (functiepunten toegevoegd, gewijzigd en verwijderd – EFP).

Team Performance

 • Productiviteit: bestede uren per EFP
 • Cost Efficiency: € besteed per EFP
 • Delivery Speed: EFP per kalendermaand
 • Project Quality: Defects gevonden per EFP

Metri heeft een Management dashboard, een Engineering dashboard en een Team Performance dashboard opgeleverd.
In het Engineering Dashboard kunnen de ontwikkelaars op coderegelniveau zien welke ‘critical violations’ zijn gevonden, waarom dit violations zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. In dit dashboard hebben we ook een aantal acties voorgesteld in het Actieplan. Het uitvoeren van deze acties zorgt ervoor dat de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden tegen geringe inspanning.

Het management dashboard geeft na meer metingen op portfolio en op applicatie niveau de trends weer in metrics als de genoemde health factors, TQI, het aantal critical violations en technical debt. Ook de voortgang t.o.v. het Actieplan wordt bijgehouden.

Het Team Performance dashboard geeft de trends in de team performance weer, waarbij de teams onderling worden vergeleken en worden vergeleken met de markt. De uitkomst van het onderzoek is input voor het management van Service Provider en haar klant om een beslissing te nemen ten aanzien van het in te richten stuurmechanisme op applicatiekwaliteit en team performance.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.