Contractering Managed Infrastructuur  (Hybride: DC/Cloud)

Een internationaal opererende scheepsbouwer heeft het beheer van haar infrastructuur uitbesteed aan een IT-leverancier die de dienstverlening op locatie van de klant uitvoert.  

De klant heeft besloten om met deze leverancier over te stappen naar een managed services contract waarbij een hybride DC/Cloud infrastructuur capaciteit wordt geleverd en de diensten op basis van shared services worden uitgevoerdHet nieuwe contract moet de klant in staat gestellen de benodigde capaciteit en diensten al naar gelang de behoefte van de business op-/afschalen. Tevens zal de nieuwe vorm van dienstverlening de klant in staat stellen gedurende de looptijd van het contract gebruik te blijven maken van nieuwe technologie. 

De klant heeft meerdere contracten met de betreffende leverancier. Het nieuw te sluiten contract moet passen binnen de huidige contractenstructuur die reeds met de leverancier bestaat. 

De leverancier heeft een voorstel gemaakt voor de nieuwe dienstverlening. Metri is gevraagd om te valideren of het voorstel in lijn is met de business case van de klant en of de impact ten opzichte van het bestaande contract binnen de business case blijftNa deze validatie is Metri gevraagd om de contractering van de dienstverlening met de leverancier te begeleiden en zorg te dragen dat het nieuwe contract in lijn is met de businesscase, voldoet aan de architecturale vereisten en dat de goed werkende en toepasbare onderdelen uit het huidige contract woorden meegenomen. 

Metri heeft het voorstel gevalideerd door gebruik te maken van haar marktkennis en contractendatabase. Door diverse gesprekken met de klant en de leveranciers te begeleiden is het uiteindelijke voorstel van de leverancier in lijn met de beoogde doelen van de kwalitatieve en kwantitatieve businesscase. 

Metri heeft vervolgens de totstandkoming van het nieuwe contract begeleid. Hierbij heeft Metri de contractering zowel op inhoudelijk, financieel en juridisch gebied begeleid. Zeer belangrijk hierbij was de doelstelling om alle onderdelen van het huidige contract die goed werkten en ook nog steeds van toepassing waren te borgen in het nieuwe contract. 

Het resultaat was een nieuw getekend vijf-jaren contract met de leverancier 

 

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.