Al in 2012 koos PostNL voor een ‘all cloud’-strategie. De verwerker van post en pakketten stapte over op andere leveranciers en schoeide de relaties met enkele bestaande IT-dienstverleners op een andere leest. Er werd gekozen voor een nieuwe vorm die meer weg heeft van een partnerschap, vertelt CIO Marcel Krom, sinds 2010 verantwoordelijk voor technologie en informatie bij PostNL. “Er zit best veel complexiteit achter de kostenmodellen van de public cloud.” Een objectieve partij die rationele inzichten biedt waardoor je je omgeving beter kunt inrichten én kunt besparen is dan een welkome partner.

Benchmark-clausule

De relatie van PostNL met IDC Metri gaat ver terug. PostNL heeft vele, vaak uitgebreide contracten. Deze moeten periodiek tegen het licht worden gehouden om te kijken of ze nog wel representatief zijn voor wat de markt te bieden heeft. Daarom heeft PostNL in de meeste contracten een benchmark-clausule laten opnemen. Hierdoor kan IDC Metri de overeenkomsten regelmatig toetsen en kan het uitzoeken of er een betere tarifering of betere voorwaarden overeen zijn te komen. Ook zorgt IDC Metri voor een betere toekomstbestendigheid van overeenkomsten. “Als je kijkt naar tarifering, contractvoorwaarden en relatiemanagement dan speelt IDC Metri een beetje de rol van objectieve scheidsrechter”, zegt Krom.

“Het is goed om je in een zakelijke relatie objectief te laten challengen”

Public Clouds

PostNL maakt sinds 2014 gebruik van twee grote public clouds: Azure en AWS. “Je ziet dat die clouds in die jaren een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt – en wij ook. Sommige omgevingen hebben we geplaatst tussen 2014 en 2016, op een bepaalde versie van die cloud. Dat betekent toch dat je alweer op een wat oudere omgeving zit, en dat niet al onze applicaties mee kunnen in de toekomst.”

“We hadden behoefte aan een objectivering van onze eigen metrics.”

Mede daarom werken Krom en zijn teams nu vooral met continuous integration/continuous deployment (CICD) volgens het DevOps-model, waardoor nieuwe cloudtechnologie veel sneller beschikbaar komt. Alleen is de groei van het aantal toepassingen in de cloud zodanig, dat ze zichzelf wilden uitdagen: de vraag rees of de afgenomen diensten in de cloud niet beter én goedkoper konden. Daarbij is de uitdaging die PostNL heeft dat ook het aantal mensen dat met applicaties in de cloud werkt enorm toeneemt. “Je kunt niet verwachten dat ze vanaf dag één weten wat een programma of een database, of verkeer van en naar de cloud, doet met de kosten”, zegt Krom. “We hadden daarom behoefte aan een objectivering van onze eigen metrics.”

Cloud Economics

Deze behoefte werd een vraag aan IDC Metri, dat een service Cloud Economics heeft. De vraag wat de maximale benutting is en de maximale kostenbesparing zonder dat er risico’s ontstaan moest worden beantwoord. Als je applicaties migreert naar de cloud dan kun je gewoon heel lastig voorspellen wat je kosten zijn, aldus Krom. De belasting van CPU, data en traffic is moeilijk te voorzien, en juist daarom is het belangrijk dat je er bovenop blijft zitten. Om te zorgen dat je “scherp aan de wind blijft varen”. Daarvoor is een permanent mechanisme nodig. “Dat kun je niet bij een of twee mensen beleggen, dat moet echt verspreid worden door de organisatie. Om te zorgen dat je ook elkaar scherp houdt.”

Op de achtergrond tijdens dit traject speelde overigens nadrukkelijk de wens deze dienstverlening uiteindelijk zelf te kunnen uitvoeren. Krom daarover: “We hebben een AWS competence center of excellence dat ook de kosten in de gaten houdt bij Azure. Die hebben allemaal kennis, die ze delen met mensen die bij ons in de cloud werken. De kennis die we hebben opgedaan met IDC Metri hebben we in dat team belegd. Dat zorgt ervoor dat de kennis ‘warm blijft’ en dat we onze mensen blijven opleiden. Want er zit best veel complexiteit achter de kostenmodellen van public cloud.”

Tot slot wil Marcel Krom nog één ding meegeven. “Als je iets al een jaar of drie doet met een partner, dan sluipt er meestal wat gemak in. In een huwelijk kan dat heel gezond zijn, maar in een zakelijke relatie is het goed om je af en toe objectief te laten challengen.”

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.